ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kancelář je otevřena: 

pracovní dny 7:30 - 14:00 

(mimo prázdnin)

Telefon: 373 395 141 
               725 929 005 (sms)

E-mail: jidelna@zs-zihle.cz

Aktuálně ŠJ...


Platné stravné ŠJ (od 1. 1. 2024):

ZŠ:

  • 7 – 10 let oběd 33,00 Kč, svačina 22,00 Kč
  • 11 – 14 let oběd 36,00 Kč, svačina 26,00 Kč
  • 15 let a více oběd 38,00 Kč, svačina 26,00 Kč
  • zaměstnanci 38,00 Kč; svačina 26,00 Kč

(Svačinu objednávejte den předem do 14 hod., svačinu na pondělí můžete objednat nebo zrušit do pátku 14 hod.)

Odhlašování svačin v ZŠ den předem do 14.00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze vydat jídlo do vlastního jídlonosiče do 11 hod. Jinak oběd odebrat do vlastních nádob nelze.

MŠ:

  • Přesnídávka 14,00 Kč
  • Svačina 8,00 Kč
  • Oběd 25,00 Kč

MŠ – OŠD (odklad školní docházky)

  • Přesnídávka 15,00 Kč
  • Svačina 8,00 Kč
  • Oběd 33,00 Kč

(Ceník stravného u MŠ platný od 1. 1. 2024)

Cena oběda pro cizí strávníky: 90,00 Kč.

Přihlašování a odhlašování obědů (mimo dětí z MŠ) nejpozději den předem do 14:00 hod.

V případě nepředvídané nepřítomnosti ten den do 8.00 hod.

Odhlašování svačin v ZŠ den předem do 14.00 hod.

Vedoucí ŠJ: Martina Kočíncová