KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY BUDE OTEVŘENA

23. 8. – 31. 8. 2021 od 8:00 do 13:00

V ostatní dny bude kancelář ŠJ uzavřena.

Od školního roku 2021/2022 je možno platit stravné a školné POUZE INKASEM, prosím o jeho nastavení.

Pokud se žák ve školním roce 2021/2022 nebude stravovat, prosím o jeho odhlášení do 5. 8. 2021 (email: jidelna@zs-zihle.cz, SMS na tel. 725 929 005), pokud tak neučiníte bude platba vyžadována.

 

Platba INKASEM – ve své bance dáte svolení k inkasu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, limit pro svolení jedné platby 1500 Kč (limit je nadhodnocen)

  • 11. 8. inkasuji z Vašeho účtu zálohu 700 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného a školného za červen následujícího roku. Případný přeplatek/doplatek se vrátí/strhne 11. července. V dalších měsících se stravné inkasuje zpětně k 11. dni v měsíci (POZOR stravné za září se strhne 11. října, poté každý měsíc)

 

Žák základní školy má nárok na obědy za cenu pro žáky, jen když je přítomen ve škole. Obědy se přihlašují/odhlašují do 14.00 hodin předcházejícího dne, (tel. školní jídelny: 725 929 005 (SMS), email: jidelna@zs-zihle.cz), nebo si oběd (pouze v první den nepřítomnosti) v době do 11 hod. ve školní jídelně odebrat do vlastního jídlonosiče.

V případě, že nepřítomnost žáka ve škole trvá i další dny, není možné odebírat obědy za obvyklé stravné pro žáky. Cena oběda by činila plnou cenu, což je 70 Kč.

Pokyny ke stažení ZDE.

 

Školní jídelna

Budova školní jídelny

Kancelář je otevřena:

Pracovní dny 7:00 - 15:00   

(mimo prázdnin)  

 

                                                   Telefon: 373 395 141 (záznamník) 
                                                                 725 929 005 (sms)

                                                     E-mail: jidelna@zs-zihle.cz

                                                   Vedoucí ŠJ: Martina Kočíncová

 

Platné stravné ŠJ (od 1. 9. 2019):

ZŠ:

7 - 10 let                         24,00 Kč; svačina 17,00 Kč

11 - 14 let                       26,00 Kč; svačina 19,00 Kč

15 a více let                     28,00 Kč; svačina 19,00 Kč

zaměstnanci                    35,00 Kč; svačina 19,00 Kč

(Svačinu objednávejte den předem do 14 hod., svačinu na pondělí můžete objednat nebo zrušit do pátku 14 hod.)

Odhlašování svačin v ZŠ den předem do 14.00 hod.

 

MŠ:

Přesnídávka                      10,00 Kč

Svačina                            10,00 Kč

Oběd děti do 7 let             20,00 Kč

Oběd děti OŠD                  24,00 Kč

(odklad školní docházky)        

(Ceník stravného u MŠ platný od 1. 9. 2019)

 

Cena oběda pro cizí strávníky:  70,00 Kč.

 

Přihláška ke školnímu stravování - 2020/2021

Přihláška ke školním svačinám

 Informace o školním stravování 

Dodatek ke školnímu stravování - Covid-19

 

 

Přihlašování a odhlašování obědů (mimo dětí z MŠ) nejpozději den předem do 14:00 hod.

V případě nepředvídané nepřítomnosti ten den do 8.00 hod.

Odhlašování svačin v ZŠ den předem do 14.00 hod.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464