ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kancelář je otevřena: 

pracovní dny 7:30 - 14:00 

(mimo prázdnin)

Telefon: 373 395 141 
               725 929 005 (sms)

E-mail: jidelna@zs-zihle.cz

Aktuálně ŠJ...


Platné stravné ŠJ (od 1. 9. 2022):

ZŠ:

  • 6 - 10 let 30,00 Kč; svačina 18,00 Kč
  • 11 - 14 let 32,00 Kč; svačina 20,00 Kč
  • 15 a více let 35,00 Kč; svačina 20,00 Kč
  • zaměstnanci 35,00 Kč; svačina 20,00 Kč

(Svačinu objednávejte den předem do 14 hod., svačinu na pondělí můžete objednat nebo zrušit do pátku 14 hod.)

Odhlašování svačin v ZŠ den předem do 14.00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze vydat jídlo do vlastního jídlonosiče do 11 hod. 

MŠ:

  • přesnídávka 10,00 Kč
  • svačina 10,00 Kč
  • oběd děti do 7 let 24,00 Kč
  • oběd děti OŠD (odklad školní docházky)  30,00 Kč


(Ceník stravného u MŠ platný od 1. 9. 2022)

Cena oběda pro cizí strávníky: 70,00 Kč.

Přihlašování a odhlašování obědů (mimo dětí z MŠ) nejpozději den předem do 14:00 hod.

V případě nepředvídané nepřítomnosti ten den do 8.00 hod.

Odhlašování svačin v ZŠ den předem do 14.00 hod.

Vedoucí ŠJ: Martina Kočíncová