OP JAK

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli je realizátorem projektu s názvem: Šablony I. OP JAK – Žihle, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004713 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 01. 02. 2023 do 31. 08. 2025

Finanční výše podpory: 1 599 834,-- Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

Školní asistent MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Školní asistent ZŠ

Kariérový poradce ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK