VČELIČKY

Třída 5 – 6 let

Po celý rok nás bude provázet naše motto

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

Charakteristika třídy:

Do třídy "Včeliček" je ve školním roce 2020- 2021 zapsáno 18 dětí. 

Při své práci se řídíme školním vzdělávacím plánem "Společně objevujeme svět" a ve třídě pracujeme s třídním plánem "Leť včeličko leť, poznávej náš svět".

Protože děti připravujeme na školní docházku, vedeme je k respektování pokynů a dodržování domluvených pravidel, k větší pozornosti, soustředění a k dokončení činností. Rozvíjíme grafomotorické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, vyžadujeme správné držení tužky a rozvíjíme komunikativnost a samostatnost při obsluze i pracovních dovednostech. Při stolování kontrolujeme správné držení lžíce a používání celého příboru.

Snažíme se co nejvíce využívat pobyt venku.

učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková