Přihlášky ke školnímu stravování

Školní jídelna Žihle (v areálu MŠ)

tel. 373 395 141 (záznamník)

SMS: 725 929 005

Přihlašování obědů

  • žák základní školy má nárok na obědy za cenu pro žáky, jen když je přítomen ve škole
  • obědy se přihlašují/odhlašují do 14.00 hodin předcházejícího dne 
  • první den nepřítomnosti žáka ve škole je možné (v době do 11:00) oběd odebrat do vlastního jídlonosiče
  • v případě, že nepřítomnost žáka ve škole trvá i další dny, není možné odebírat obědy za obvyklé stravné pro žáky. Cena oběda by činila plnou cenu, což je 70 Kč.