Školní družina

Motto: Hrajeme si každý den

1. Základní informace

Naše školní družina má 3 oddělení s kapacitou 75 žáků pro I. až V. třídu.

1. oddělení (1. + 5. třída); 2. oddělení (2. + 4. třída); 3. oddělení (3. třída)

Místnost je vybavena a zařízena jako herna pro odpočinek i relaxaci. Prostředí si zdobíme vlastnoručně zhotovenými výrobky. Budoucím prvňáčkům vyrábíme drobné dárky k zápisu.

Podnikáme výlety, vycházky do okolí, pořádáme nejrůznější akce - vánoční besídku, karneval, na které zveme i rodiče. Pro svou práci využíváme i dalších prostor školy - tělocvičny, školní knihovnu, cvičnou kuchyňku, hřiště.

2. Provozní doba

Do ranní družiny mohou docházet i ostatní žáci, kteří dojíždí autobusem.

Odchody na oběd:

Poplatek za školní družinu je stanoven částkou:

a) 150 Kč měsíčně za 1 žáka

b) 50 Kč měsíčně pouze při ranní docházce

3. Vnitřní řád

Žáci se řídí "Řádem školní družiny", učí se zde žít s ostatními v kolektivu, spolupracovat, tolerovat se navzájem.

Při úrazu či nevolnosti okamžitě kontaktujeme rodiče.

Při tvorbě plánů se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plány jsou děleny do tematických týdnů - spolupráce s třídními učiteli je na dobré úrovni, navazuji na probírané učivo formou zábavných her.

4. Přihlášky

Žáci se přihlašují na základě tzv. "písemné přihlášky". 

Pokud žák odchází v jinou dobu, než má uvedeno na přihlášce, musí odevzdat písemnou žádost od rodičů s podpisem a datumem.

Rodiče, kteří si osobně vyzvedávají své dítě, zazvoní u bočního vchodu a vyčkají příchodu dítěte.


Vychovatelky: 

1. a 2. třída: 

Viola Kašparová (kasparova@zs-zihle.cz), asistentka Kateřina Fúdorová (fudorova@zs-zihle.cz)

3.–5. třída: 

Iveta Letová (letova@zs-zihle.cz), asistentka Klára Červená (cervena@zs-zihle.cz

Natálie Ivánková (ivankova@zs-zihle.cz)