Poplatky ve školce

MŠ      200,00 Kč

MŠ bez docházky (na základě písemné žádosti podané do 15. dne v měsíci) 100,00 Kč

MŠ předškoláci osvobozeni

MŠ OŠD (odklad školní docházky) osvobozeni