Kroužky

Rozpis kroužků platný od 24. 9. 2018

Rozpis kroužků platný od 24. 9. 2018

Rozpis kroužků ke stažení ZDE.

Podrobné informace k nabídkovému listu 2018/2019

 

PODROBNÉ INFORMACE K NABÍDKOVÉMU LISTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Nabízíme: pravidelnou, příležitostnou činnost, spontánní, táborovou činnost

a pobytové akce

 

Vedoucí místa: Bc. Jitka Mikutová

Pedagog: Letová Iveta

Školnice a pedagog: Jindřiška Kočíncová

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST

Přehled zájmových útvarů v DM Žihle

 

Oddělení tělovýchovy, sportu, ekologie a zdravého životního stylu:

 

01 - Jóga – pro mládež a dospělé – lektorka Mgr. J. Šikýřová, (400,-/800,-), koná se

ve středu od 19.00 do 20.00 hodin v malé tělocvičně ZŠ, začínáme již 12. 9. 2018.

Sportovní hry – vybíjená, přehazovaná, fotbal, florbal, apod., lektoři jsou pedagogové ZŠ, (zdarma v prostorách školy):

Pondělí

7.00 – 8.00

Mladší žáci

Mgr. J. Švarc

Úterý

7.00 – 8.00

Starší žáci

Bc. M. Zeman

Čtvrtek

7.00 – 8.00

Starší žáci

Mgr. V. Šmídl

Čtvrtek

14.00 – 15.00

Mladší žáci

Bc. M. Zeman

Pátek

7.00 – 8.00

Starší žáci

Bc. M. Zeman

 

02 – Novinka - Stolní tenis – seznámení s pravidly, dvouhra, čtyřhra, podání míčku, turnaje a soutěže, lektor M. Let (300,-/600,-), pro žáky od 10 let, koná se ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin v tělocvičně DDM.

03 – Novinka - Cvičení rodičů a dětí od 1 roku – adaptace v kolektivu, rozvoj správného držení těla, nácvik rytmu, kolektivní hry, lektorka Bc. J. Mikutová (rodič a dítě = 300,-/600,-), koná se ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin v tělocvičně DDM.

Novinka -  Gymnastika – správné držení těla, koordinace pohybu, nácvik gymnastických prvků a sestav, lektorka Mgr. P. Vitoušová – (zdarma v prostorách školy), určeno pro zájemce od 3. třídy, koná se v pondělí od 14.00 do 15.00 hodin v tělocvičně ZŠ.

 

Oddělení společenských věd:

 

05 - Anglický jazyk

 I.– pro začátečníky  5 – 7 let,

II.– pro pokročilé 5 – 7 let,

 - výuka formou hry, zpívání a vystřihování – nástup pouze na začátku školního roku, lektorka Mgr. P. Mašková (400,-/800,-), koná se v úterý od 14.30 – 15.30 hodin v klubovně DDM.

Český jazyk trochu jinak – „když ve škole nestíhám“ – pro 9. třídu,

lektorka Mgr. H. Kožnarová(zdarma), koná se v pátek od 7.00 do 8.00 hodin v ZŠ.

 Matematika převážně vážně – „když ve škole nestíhám“ – pro 9. třídu, lektorka

Mgr. J. Vorlová, (zdarma), koná se ve středu od 7.00 do 8.00 hodin v ZŠ.

Anglický jazyk ze všech stran „když ve škole nestíhám“ – pro všechny zájemce, lektorky vyučující ZŠ, (zdarma)

Německý jazyk ze všech stran – „když ve škole nestíhám“ – pro 7. – 9. třídu, lektorka Mgr. V. Beštová, (zdarma),

Mišmaš – „když ve škole nestíhám“ – určeno pro žáky 2. – 5 třídy, lektorky vyučující ZŠ (zdarma),

 06 – Fučílek

I. –  pro začátečníky – koná se ve středu od 15.00 do 16.00 hodin v klubovně DDM,

II. – pro pokročilé - koná se ve středu od14.00 do 15.00 hodin v klubovně DDM,

 - hra na zobcovou flétnu, nástup pouze na začátku školního roku,

lektorka Bc. J. Mikutová, (250,-/500,-).

 

Oddělení keramiky, kreativních a výtvarných činností:

 

07 - Ferdové a Berušky výtvarný kroužek pro rozvoj jemné motoriky – stříhání, malování a lepení z papíru, pro žáky 5 – 8 let, lektorka I. Letová (300,-/600,-), koná se v pondělí od 15. 15 do 16. 15 hodin v klubovně DDM.

08 - Ateliér  

I. – pro žáky  8 – 11 let

 II. – pro žáky 12 – 15 let

- zdobení triček, drátkování a výroba dekorací pro různé příležitosti – určeno pro

děvčata i chlapce (nové výtvarné techniky budou placeny jednorázově jako nadstandardní materiál), lektorka I. Letová, (350,-/700,-), koná se ve středu od 15.30 do 17. 30 hodin v klubovně DDM.

Tvořivá duha  – výroba drobných dárků a dekorací přímo v prostorách školní družiny, pro žáky 6 – 12 let, lektorka I. Letová (zdarma), koná se v pátek 1 x za 14 dní v ZŠ.

09 - Pedigáček – pletení z pedigu, papíru, bužírek a saténových stužek, určeno pro děvčata i chlapce 10 – 15 let, lektorka Bc. J. Mikutová, (500,-/1000,-), koná se ve čtvrtek

od 16.30 – 18.00 hodin v klubovně DDM.

10 - Keramika I. – tvoření z keramické hlíny, pro začátečníky 6 – 8 let,

lektorka Bc. J. Mikutová, (400,-/800,-), koná se ve čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin v klubovně DDM.

11 - Keramika II. – tvoření z keramické hlíny, mírně pokročilí 8 – 12 let,

lektorka Bc. J. Mikutová, (450,-/900,-), koná se v úterý od 15.00 – do 16.30 hodin v klubovně DDM.

12 - Keramika III. – tvoření z keramické hlíny, pokročilí 12 – 15 let,

lektorka Bc. J. Mikutová, (500,-/1000,-), koná se v úterý od 16.30 – 18.30 hodin v klubovně DDM.

13 - Keramika IV. – tvoření z keramické hlíny pro mládež a dospělé,

lektorka Bc. J. Mikutová, (jednorázový poplatek za výrobek), koná se v úterý

od 16.00 do 18.00 hodin v klubovně DDM.

Glazování – v rámci keramického kroužku, pro žáky 6 – 15 let,

lektorka Bc. J. Mikutová, (zdarma – v ceně keramického kroužku)

14 – Encaustika – výroba obrázků horkým voskem pomocí encaustické žehličky, lektorka

Bc. J. Mikutová (300,-/600,-), koná se ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin

v klubovně DDM.

15 – Novinka - Klub rodičů a dětí od 1 roku – společné výtvarné tvoření z různých materiálů, lektorka Bc. J. Mikutová a I. Letová (rodič a dítě = 300,-/600,-), koná se

v úterý od 10.00 do 11.00 hodin v klubovně DDM.

 

Ostatní:

 

Malý technik – tvoření ze stavebnic Merkur a Boffin, rozvoj jemné motoriky, fantazie, představivosti a prostorové orientace, lektorka J. Kočíncová (zdarma), koná se ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v ZŠ.

Klub deskových her –  různé deskové hry, účast v soutěžích, možnost pořádat turnaje, lektorka J. Kočíncová, (zdarma), koná se ve středu od 14.00 do 15.30 hodin v ZŠ.

16 - Kuchtíci – vaření pro děvčata a chlapce od 8 do 15 let, základy stolování, hygienické návyky, zdravá výživa, lektorka I. Letová,(100,-/200,-) + ceny potravin, koná se v pondělí od 16.30 do 18.30 hodin v kuchyňce DDM.

Organizační klub – pomoc na výtvarných kroužcích, při zabezpečení akcí, distribuce letáků apod.,

 pro žáky a studenty 12 – 18 let, lektorka Bc. J. Mikutová, (zdarma – participace na činnosti)

Počítačová grafika –práce na PC a rozšíření znalostí, úpravy fotek, koláže apod., lektor. P. Vojtěch (zdarma), koná se v pondělí od 14.00 do 15.30 v počítačové učebně ZŠ.

Novinka - Klub Tabletka – hry a práce na tabletu, lektor P. Vojtěch (zdarma),

 

POZOR!!!

Zápis do jednotlivých kroužků se bude konat v rámci akce Týden otevřených dveří od 17. 9. do 20. 9. 2018. Tato akce je zcela zdarma a koná se v klubovně DDM kromě ukázky gymnastiky (tělocvična ZŠ).

 

DATUM

 

PROGRAM

PROGRAM

PONDĚLÍ

--------------------

14.00 – 17.00

X box, deskové hry, hry na PC – volný výběr

14.00 – GYMNASTIKA – ukázka v tělocvičně ZŠ

15.00 –

 FERDOVÉ A BERUŠKY – tvoření z jeřabin pro mladší

16.00 –

KUCHTÍCI – švestkový koláč

17.00 –

STOLNÍ TENIS - ukázka

ÚTERÝ

10.00 –

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ – tvoření z papíru - housenka

14.00 – 17.00

X box, deskové hry, hry na PC – volný výběr

15.00 –

KERAMIKA –práce s keramickou hlínou – mistička

STŘEDA

--------------------

 14.00 – 17.00

X box, deskové hry, hry na PC – volný výběr

15.00 –

ATELIÉR – tvoření pro starší – motýlek

15.00 –

DESKOVÉ HRY – ukázka hry

ČTVRTEK

10.00 –

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ – ukázka cvičení

14.00 – 17.00

X box, deskové hry, hry na PC – volný výběr

15.00 –

PEDIG –pletení z pedigu – kytička

15.00 –

BOFFIN + MERKUR - stavebnice

 

Všechny naplněné zájmové útvary zahajují svoji činnost od pondělí 24. 9. 2018.

Rozpis otevřených zájmových útvarů bude k nahlédnutí ve vývěskách a na webu.

 

 

PLATBA NA ÚČET:

Číslo účtu: 193901074/0300

 

Variabilní symbol: DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE BEZ TEČEK

 

Specifický symbol: ČÍSLO KROUŽKU (UVEDENO PŘED NÁZVEM KROUŽKU).

 

 

V závorkách je uvedena cena za I. pololetí/ za celý školní rok.

 

Pokud se rozhodnete trávit s námi volný čas, je nutné odevzdat přihlášky do 20. 9. 2018 a zaplatit příslušný poplatek na I. pololetí nejpozději do konce listopadu a na II. pololetí do konce března.

Pokud bude platba provedena později, bude každý kroužek navýšen o 50,- Kč.

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST

Září

6. 9. 2018  - Nabídkové listy do ZŠ a MŠ

17. – 20. 9. 2018 – Týden otevřených dveří

24. 9. 2018 – Zahájení činnosti všech ZÚ

Říjen

19. 10. 2018 - Kreativní večer – pedig

Listopad

5. 11. 2018 – Výroba lampionu

9. 11. 2018-  Kreativní večer – pedig

23. 11. 20218 - Kreativní večer - Vánoce

Prosinec

1. 12. 2018 – Mikulášská nadílka

10. – 13. 12. 2018 – Vánoční výstava dětských prací

14. 12. 2018 – Ukončení všech ZÚ

14. 12. 2018 - Kreativní večer – pedig

Leden

7. 1. 2019 – Zahájení činnosti všech ZÚ

Kreativní večer – pedig

Únor

1. 2. 2019 – svíčkárna a mýdlárna Litice

Kreativní večer – pedig

Březen

Maškarní ples

Kreativní večer – pedig

Duben

 Den Země

30. 4. 2019 – Pochod čarodějnic

Kreativní večer – pedig

Květen

Kreativní večer – pedig

31. 5. 2019 - Ukončení činnosti všech ZÚ

Červen

3. – 6. 6. 2019 – Jarní výstava dětských prací

7. 6. 2019 - Kreativní večer – pedig

 

Podrobné informace k příležitostným akcím budou k dispozici v DDM, ve vývěskách a na webu v průběhu roku.

 

POBYTOVÉ AKCE

 

29. 10. – 30. 10. 2018       

- podzimní prázdniny  - pobytová akce, program a cenu upřesníme.

 

17. – 18. 4. 2019

 – velikonoční prázdniny  - pobytová akce v budově DDM Žihle zaměřená na velikonoční zvyky, výtvarné tvoření a turistiku.

 

Podrobné informace k pobytovým akcím budou k dispozici v DDM, ve vývěskách a na webu v průběhu roku.

 

TÁBOROVÁ ČINNOST

 

25. 2. – 27. 2. 2019 -  jarní příměstský tábor – kino, plavání, výlety  – cenu a program upřesníme.

 

Červenec

- příměstský letní tábor – výlety do okolí – program a cenu upřesníme.

 

- letní pobytový tábor

– program, cenu i místo konání upřesníme.

 

Podrobné informace k táborové činnosti budou k dispozici v DDM, ve vývěskách a na webu v průběhu roku.

 

PRACOVNÍ DOBA OD 3. 9. DO 20. 9. 2018

 

Den

Dop.

Pedagogický dohled

odpoledne

Po

-----

13,00 – 17,00

Út

-----

13,00 – 17,00

St

-----

13,00 – 17,00

Čt

-----

13,00 – 17,00

 

KVOČNA – klub volného času - nabízí možnost využívat budovu DDM Žihle neformálně mimo činnost kroužků a to zcela zdarma. K využití jsou: deskové hry, stůl na stolní tenis, stolní fotbal, hry na xbox, Merkur, Boffin, pomůcky na výtvarnou výchovu (volná tvorba), počítače apod.    

 

 

Přihlášky na jednotlivé kroužky i souhlas ke zpracování osobních údajů najdete ve vestibulu školy, v DDM nebo na webových stránkách.

 

Vnitřní řád je také k nahlédnutí na webových stránkách.

 

Přihláška se musí vypisovat na každý kroužek zvlášť. Souhlas se zpracováním osobních údajů stačí jeden na dítě.

 

Příklad: dítě dochází na tři kroužky – 3x vyplní přihlášku  a 1 x souhlas.

 

Přihláška do zájmového útvaru

Přihláška do zájmového útvaru ke stažení ZDE.

Nabídkový list

Nabídkový list ke stažení ZDE.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464