PLATBA STRAVNÉHO

Od školního roku 2021/2022 je možno platit stravné a školné POUZE INKASEM, prosím o jeho nastavení.

Pokud se žák ve školním roce 2021/2022 nebude stravovat, prosím o jeho odhlášení do 5. 8. 2021 (email: jidelna@zs-zihle.cz, SMS na tel. 725 929 005), pokud tak neučiníte bude platba vyžadována.

Platba INKASEM

  • ve své bance dáte svolení k inkasu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, limit pro svolení jedné platby 1 500 Kč (limit je nadhodnocen)
  • 11. 8. inkasuji z Vašeho účtu zálohu 700 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného a školného za červen následujícího roku
  • případný přeplatek/doplatek se vrátí/strhne 11. července
  • v dalších měsících se stravné inkasuje zpětně k 11. dni v měsíci (POZOR stravné za září se strhne 11. října, poté každý měsíc)

Žák základní školy má nárok na obědy za cenu pro žáky, jen když je přítomen ve škole.