Provoz MŠ

Příchod dětí do MŠ.:                         6:15–8:00 

Vchody do MŠ se uzamykají:          8:00 

Děkujeme, že dodržujete tento čas, pozdějším příchodem rušíte naši výchovně-vzdělávací činnost.


Vchody se otevírají pro rodiče, kteří vyzvedávají své dítě po obědě: 11:40–12:20 

Vchody do MŠ jsou zamčené: 12:30–14:20 

Rozcházení dětí domů: 14:20–16:15

Děkujeme, že respektujete provozní dobu školy tak, aby se mohla uzamknout v 16:15 hodin.


Vchody do MŠ jsou opatřeny zvonky do jednotlivých tříd pro případ, kdy přivádíte nebo odvádíte své dítě po předchozí domluvě v jiném čase.