ZAJÍČKOVÉ

Třída 2,5 – 4 roky

Motto 1. třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

Charakteristika třídy:

V letošním školním roce 2021/2022 je zapsáno v naší třídě celkem 14 dětí, z toho 8 chlapců a 6 dívek. Jedná se o skupinu stejně starých dětí 3 - 4 roky a vzhledem k tomu je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program pod názvem " Zaječí školka", který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. 

Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci a společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte. 

 Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, rozvoj a zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. 

Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. 

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

učitelka: Veronika Pulcová

vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová

asistent pedagoga: Natálie Ivánková