ZAJÍČKOVÉ

Třída 2,5 – 4 roky

Motto 1. třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

Charakteristika třídy:

V letošním roce 2020/2021 je zapsáno v naší třídě celkem 16 dětí. Jedná se o věkově smíšenou třídu, nově bylo přijato 9 dětí, většina z nich nepřekročila v době nástupu hranici tří let. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program pod názvem "Zaječí školka", který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. 

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Pavla Bohuslavová a Veronika Pulcová a asistent pedagoga Marta Dobřanská, které spolupracují na programu výchovné a vzdělávací činnosti. Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci a společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

učitelka: Veronika Pulcová

vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová

asistent pedagoga: Natálie Ivánková