Projekty OP VK

Výzva č. 56

Výzva č. 57

EU peníze školám

Ve školním roce 2015/2016 se naše základní škola zapojila do výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Díky získané podpoře z OP VK mohla škola v rámci šablony č. 1 (Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti) vybavit knihovnu ve čtenářské dílně přibližně pěti sty novými knihami a dvaceti audio knihami. Další oblastí, kterou naše škola vyhodnotila jako nejpotřebnější, byla výuka cizích jazyků. V rámci šablony č. 2 (Zahraniční jazykový kurz pro učitele) byla na dvoutýdenní jazykový kurz do skotského Edinburghu vyslána vyučující Anglického jazyka. Realizace celého projektu začala 1. 7. 2015 a byla ukončena 31. 12. 2015.

Ve školním roce 2015/2016 se naše základní škola zapojila do výzvy č . 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva č. 57 byla vyhlášena v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla blíže zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků, rozvoj komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém, německém či francouzském jazyce. Díky získané podpoře z OP VK mohla škola v rámci šablony č. 1 (Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy) vybavit školní dílny novým nářadím a pomůckami. Projekt byl zahájen 1. 9. 2015 a ukončen 31. 12. 2015