Počítačová grafika

09.11.2021

Nabízíme kroužek Počítačová grafika.

Zájemci se naučí dle zájmu pracovat s programem Word, Excell, upravovat fotky, vytvářet koláže, kalendáře, přání z fotografií apod.

Kroužek začne pracovat po naplnění minimální kapacity 10 dětí každou středu v čase od 15.00 do 16.00 hodin v počítačové učebně základní školy Žihle pod vedením F. Kučery.

Neváhejte, vyplňte přihlášky a rozšiřte naše řady!