Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce – zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

V souladu s opatřením k zápisu, které vydalo MŠMT – příloha zde, přistupujeme k tomuto řešení ohledně zápisů do naší ZŠ pro školní rok 2020/2021 takto:

 

 ZDE  je ke stažení   žádost o přijetí dítěte   k základnímu vzdělávání

 

Zákonný zástupce žádost vyplní, připojí kopii rodného listu dítěte – není povinné, ale ulehčuje to situaci při zadávání dat do matriky. 

 

Způsob podání žádosti zvolí pro něho nejvýhodnější:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

V případě osobního podání navrhujeme úřední hodiny školy pondělí, středa, pátek od 9:00 do 12:00 v ředitelně školy v termínu 1. dubna až 30. dubna 2020.

Ve středu 8. 4. 2020 bude možné podat žádost o přijetí po celý den

 

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o přijetí a zveřejní přijaté žáky pod jejich registračními čísly na místech pro dálkový přístup – do 15. května 2020.

 

Osobní setkání se zapsanými dětmi proběhne po ukončení mimořádných opatření.

 

V případě, že zákonný zástupce bude žádat ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro své dítě a nemá dosud doporučení školského poradenského zařízení, podá žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE) a ředitelka školy přeruší řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Pokud někdo nemá možnost vytisknout si žádosti, budou k dispozici ve vestibulu školy.  

 

Kritéria pro přijetí žáků najdete ZDE.