Zajímalo nás…

Otázky ředitelky školy pro parlament:

 

a) Co (nebo kdo) vám na škole nejvíce vadí?

b) Co se vám zde nelíbí a co naopak líbí?

c) Co byste zrušili a co naopak zavedli nového?

 

Odpovídejte, prosím, v souladu se zákony – tzn.učit se budete pořád a dynamit na školu vám nepomůže. Ve třídě se se spolužáky poraďte na odpovědích, prokonzultujte je s třídními učiteli na třídnických hodinách a pak je předneste na parlamentu.

Děkuji za návrhy a odpovědi

S pozdravem Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy (3. 2. 2017)