Přejeme všem žákům, jejich rodičům i ostatním návštěvníkům našich stránek 
příjemné prožití letních prázdnin 
a těšíme se na Vás v novém školním roce, který začíná v úterý 1. září 2020.

Mgr. Hana Baborová a ostatní zaměstnanci školy

 

Aktuálně...

Ukončení školního roku 2019/2020 - předání vysvědčení

Vysvědčení bude předáno v úterý 30. 6. 2020 od 8:00. Žákům bude vstup do budovy umožněn pouze s...

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Pomůcky do 1. třídy 2020-21.doc Pomůcky pro 2. třídu.doc Pomůcky 5. tř. 2020-2021.docx Pomůcky 6....

Provoz základní školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli předkládá řešení vzdělávání žáků 2. stupně...

Školní autobus od 25. 5. 2020

V průběhu nepovinného vzdělávání žáků 1. stupně naší školy v budově školy od 25. 5. 2020 NEPOJEDE...

Odpovědi paní ředitelky na konkrétní otázky z dotazníku

Vážení rodiče, moc si vážím toho, že jste si našli čas a vyplnili naší škole dotazník ohledně...

Provoz pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Provoz základní školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 Masarykova základní škola a mateřská škola...

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy Masarykovy základní školy a mateřské...

Uctění památky obětem pochodu smrti

Uctění památky obětem pochodu smrti

Zaměstnanci Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli uctili památku obětí pochodu smrti...

Provoz základní školy pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli nabídla zákonným zástupcům žáků 9. ročníku...

Testy pro deváťáky

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu...

Stalo se...

Soutěž

Soutěž

V úterý 22. 10. 2019 ve SOU elektrotechnickém v Plzni proběhla soutěž v sestrojení třídící linky na ping pongové míčky ze stavebnic Merkur a Boffin. Organizátorem byl Plzeňský kraj. Soutěžilo celkem 19 týmů, které byly rozděleny do dvou kategorií - učiliště a gymnázia. Náš tým obsadil ve své kategorii 6. místo. Každý tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci základní školy (ZŠ Žihle). Všichni soutěžící obdrželi za umístění věcné ceny. Střední školy získaly stavebnice Merkur a Boffin a základní školy si odvezly kufřík s nářadím. Žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci škol.

Radek Čuřík

EDISONI V ŽIHLI

EDISONI V ŽIHLI

               Naše škola v tomto školním roce poprvé hostila projekt Edison poskytovaný organizací AIESEC. Šestice studentů z různých zemí  (Lynn z Jordánska, Can z Turecka, Magda z Gruzie, Maamoun z Tunisu, Janice z Jižní Koreje a Dima z Ruska) během prezentací a různých aktivit představila žákům základní informace o zemích, odkud pochází a následně vyrazila s jednou ze tříd na výlet.

               Prezentace i následné diskuze probíhaly v anglickém jazyce a žáci brzy zjistili, že s češtinou u studentů prostě nepochodí. Na výletech se rozmluvili i ti, kteří se ve třídě ostýchali. Během pár dnů už se nestyděl nikdo a kuchyňka, kde měli studenti své zázemí, byla neustále v obležení malých dětí i teenagerů.

               Během páteční Global Village nám studenti uvařili tradiční jídla, po kterých se jen zaprášilo a poté se již činilo osazenstvo školy. Žáci prezentovali studentům informace o České republice - o naší historii, geografii a významných osobnostech. Prezentace tradičních českých jídel doplnila ochutnávka a vše ukončila přehlídka českých písní a tanců, ke kterým se připojili i studenti. Při závěrečném loučení a objímání jsme se báli, že studenti snad ani neodjedou.

               Projekt Edison předčil naše očekávání. Ve škole vzniklo zcela přirozeně prostředí, kde bylo potřeba použít anglický jazyk, a to jakkoliv a na jakékoliv úrovni. Museli jsme se prostě domluvit! Žáci načerpali množství zeměpisných a socio-kulturních informací a hlavně zjistili, že mají s lidmi z různých konců světa společného více, než by si kdy pomysleli.

Děkujeme paní Holečkové, paní Kristové, paní Najmonové, paní Šikýřové a jejich rodinám za poskytnutí zázemí pro studenty. Přispěli tak značnou měrou k hladkému průběhu projektu.

Květa Fillerová

 

Více fotek a videa najdete na našem instagramu: 

 

Reportáž o naší škole

Reportáž o naší škole

Reportáž České televize najdete ZDE.

Reportáž začíná v čase 11:17.

Projekt

Projekt

Naše škola se účastní projektu "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko  do škol".

Bližší informace najdete na stránkách:  www.skolniprojekty.info

 

Reportáž ze Žihle

Reportáž ze Žihle

Reportáž o žihelském školním autobuse ZDE

Začátek reportáže 2:13:34.

Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“

Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“

  • 14. 6. 2017 se konalo jednání Řídícího výboru MAP na ORP Kralovice, bližší informace ZDE.

 

 

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“.

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím  osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE.