Informace k domácímu vzdělávání najdete ZDE.
(najdete zde informace o úkolech, úředních hodinách, ošetřovném, ...)

Aktuálně...

Provoz základní školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli předkládá řešení vzdělávání žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 v soul adu s aktualizovanou metodikou (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019 2020) vydanou MŠMT, aktualizovanou 27. 5. 2020 – viz...

Školní autobus od 25. 5. 2020

V průběhu nepovinného vzdělávání žáků 1. stupně naší školy v budově školy od 25. 5. 2020 NEPOJEDE školní autobus. Rodiče dojíždějících žáků si dopravu do školy a ze školy zabezpečují sami, ale cena jízdného jim bude obcí Žihle proplacena. 

Odpovědi paní ředitelky na konkrétní otázky z dotazníku

Vážení rodiče, moc si vážím toho, že jste si našli čas a vyplnili naší škole dotazník ohledně spokojenosti se vzděláváním v době uzavření škol. Jeho zveřejnění bylo již minulý týden na těchto stránkách a já bych nyní přidala odpovědi na Vámi položené otázky. Odpovědi jsem rozdělila do tří...

Provoz pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Provoz základní školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli předkládá řešení vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 v souladu s metodikou (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019 /2020) vydanou...

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli pro školní rok 2020/2021

Uctění památky obětem pochodu smrti

Uctění památky obětem pochodu smrti

Zaměstnanci Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli uctili památku obětí pochodu smrti položením květin na místě památníku 273 obětí fašismu. V letošním roce tak učinili v komorním prostředí a bez účasti žáků školy.  Hana Baborová, ředitelka školy

Provoz základní školy pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli nabídla zákonným zástupcům žáků 9. ročníku možnost účasti na výuce zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky v souladu s metodikou vydanou MŠMT – viz příloha. Zákonní zástupci souhlasí s prováděním přípravy na přijímací zkoušky...

Testy pro deváťáky

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám....

Výsledky dotazníku

  Výsledek dotazníku si můžete přečíst ZDE. V rámci dotazníku bylo položeno několik otázek a připomínek, které nyní zpracováme. Vyjádření k nim připojíme v nejbližší době. Děkujeme. Výsledek dotazníku si můžete přečíst ZDE. V rámci dotazníku bylo položeno několik otázek a...

Stalo se...

Soutěž

Soutěž

V úterý 22. 10. 2019 ve SOU elektrotechnickém v Plzni proběhla soutěž v sestrojení třídící linky na ping pongové míčky ze stavebnic Merkur a Boffin. Organizátorem byl Plzeňský kraj. Soutěžilo celkem 19 týmů, které byly rozděleny do dvou kategorií - učiliště a gymnázia. Náš tým obsadil ve své kategorii 6. místo. Každý tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci základní školy (ZŠ Žihle). Všichni soutěžící obdrželi za umístění věcné ceny. Střední školy získaly stavebnice Merkur a Boffin a základní školy si odvezly kufřík s nářadím. Žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci škol.

Radek Čuřík

EDISONI V ŽIHLI

EDISONI V ŽIHLI

               Naše škola v tomto školním roce poprvé hostila projekt Edison poskytovaný organizací AIESEC. Šestice studentů z různých zemí  (Lynn z Jordánska, Can z Turecka, Magda z Gruzie, Maamoun z Tunisu, Janice z Jižní Koreje a Dima z Ruska) během prezentací a různých aktivit představila žákům základní informace o zemích, odkud pochází a následně vyrazila s jednou ze tříd na výlet.

               Prezentace i následné diskuze probíhaly v anglickém jazyce a žáci brzy zjistili, že s češtinou u studentů prostě nepochodí. Na výletech se rozmluvili i ti, kteří se ve třídě ostýchali. Během pár dnů už se nestyděl nikdo a kuchyňka, kde měli studenti své zázemí, byla neustále v obležení malých dětí i teenagerů.

               Během páteční Global Village nám studenti uvařili tradiční jídla, po kterých se jen zaprášilo a poté se již činilo osazenstvo školy. Žáci prezentovali studentům informace o České republice - o naší historii, geografii a významných osobnostech. Prezentace tradičních českých jídel doplnila ochutnávka a vše ukončila přehlídka českých písní a tanců, ke kterým se připojili i studenti. Při závěrečném loučení a objímání jsme se báli, že studenti snad ani neodjedou.

               Projekt Edison předčil naše očekávání. Ve škole vzniklo zcela přirozeně prostředí, kde bylo potřeba použít anglický jazyk, a to jakkoliv a na jakékoliv úrovni. Museli jsme se prostě domluvit! Žáci načerpali množství zeměpisných a socio-kulturních informací a hlavně zjistili, že mají s lidmi z různých konců světa společného více, než by si kdy pomysleli.

Děkujeme paní Holečkové, paní Kristové, paní Najmonové, paní Šikýřové a jejich rodinám za poskytnutí zázemí pro studenty. Přispěli tak značnou měrou k hladkému průběhu projektu.

Květa Fillerová

 

Více fotek a videa najdete na našem instagramu: 

 

Reportáž o naší škole

Reportáž o naší škole

Reportáž České televize najdete ZDE.

Reportáž začíná v čase 11:17.

Projekt

Projekt

Naše škola se účastní projektu "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko  do škol".

Bližší informace najdete na stránkách:  www.skolniprojekty.info

 

Reportáž ze Žihle

Reportáž ze Žihle

Reportáž o žihelském školním autobuse ZDE

Začátek reportáže 2:13:34.

Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“

Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“

  • 14. 6. 2017 se konalo jednání Řídícího výboru MAP na ORP Kralovice, bližší informace ZDE.

 

 

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“.

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím  osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE.