Problémy se zobrazováním domácích úkolů - Komens

Pro zobrazení domácích úkolů je nutné přihlásit se heslem rodiče. Pokud nevidíte v menu Přijaté zprávy žádný úkol, jste přihlášeni na žáka. Přihlaste se heslem zákonného zástupce, pokud jej nemáte, kontaktujte Mgr. Vlastimila Šmídla na e-mailu smidl@zs-zihle.cz nebo v úředních hodinách PO + ST + PÁ 9:00–12:00 na tel. čísle 373 395 289.

Dobrý den vážení rodiče,
omlouvám se, že Vás a Vaše děti zahlcujeme úkoly, ale situace je nová pro nás pro všechny a potřebujeme znát od Vás zpětnou vazbu, jak ​to Vy vidíte, případně co navrhujete, abychom to společně zvládli. Třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů jsou na e-mailech, tak jim prosím zpětnou vazbu poskytněte, abychom situaci, co nejlépe pro Vaše děti vyřešili.
S pozdravem Hana Baborová​ 

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče

Dobrý den...

Domácí úkoly

DOMÁCÍ...

Informace k domácímu vzdělávání

Od pondělí 16. 3. 2020 zavádíme novou formu zadávání domácích úkolů a jejich následnou kontrolu. V tomto týdnu (od 16. 3. do 20. 3. 2020) budou domácí úkoly přístupné ještě jak na webu školy, tak i v systému Bakaláři.

Zadávání bude probíhat přes aplikaci Bakalář, kterou naleznete na úvodní stránce (stejné prostředí jako pro kontrolu klasifikace). Přístup má zákonný zástupce. Pokud někdo ztratil heslo do systému Bakaláři, může požádat o zaslání na telefonním čísle 728 085 348 nebo e-mailu smidl@zs-zihle.cz. Pro rodiče žáků 1. a 2. třídy rozešlou třídní učitelky jejich přístupové údaje.

Domácí úkoly najdete v menu pod záložkou Komens. Zde můžete komunikovat s vyučujícím a také mu odesílat vypracované domácí úkoly. Návod najdete ZDE.

Je důležité důsledně dodržovat pravidelnou každodenní přípravu svých dětí z toho důvodu, že po návratu do vzdělávacího procesu již nebude časově možné dohnat zameškané učivo zpětně. Nikdo nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat.

Navrhujeme tento způsob kontroly: každý týden rodič žáka prokáže splnění zadaných úkolů odesláním do systému Bakaláři – konkrétní výstupy stanovuje vyučující daného předmětu. Pokud nebude něco jasné, kontaktujte svého třídního učitele, popřípadě vyučujícího daného předmětu.

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy