4. třída

4. ročník, domácí procvičování po dobu zrušené výuky kvůli hrozbě koronaviru

 

10. března 2020

Práce na domácí procvičování – přibližně na dva týdny, do 22. března 2020.

 

Český jazyk – procvičujte již probrané učivo. Využijte zadané pracovní listy, pracovní sešit (do str. 38, učebnice do str. 129 – jen projít). Vhodné je procvičování na internetových stránkách Školákov (https://skolakov.eu/), děti jsou na ně zvyklé.

 

Matematika - procvičujte již probrané učivo. Využijte rovněž zadané pracovní listy, pracovní sešit (do str. 6). V učebnici jsme došli na stranu 70. Rovněž mohou děti procvičovat na https://skolakov.eu/.

 

Vlastivěda – přečtěte si nové učivo v učebnici – do str. 20., zkuste sami vyplnit pracovní sešit do strany 12. Projděte si učivo na stránce  https://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html. Je zde pěkně přehledně shrnuté, rovněž možnosti k opakování.

 

Čtení – čítanka str. 98 – 107 (pověsti)

 

Doporučuji zachovat i doma jakýsi dopolední rozvrh a procvičovat střídavě výše uvedené předměty.

Přeji Vám a Vašim dětem pevné zdraví a těším se na shledanou.

Vlasta Holcingrová, třídní učitelka.

 

Úkoly můžete stáhnout ZDE.

 

Přírodověda

  • PS – doplnit str. 18/cv. 4, 5 + 19/cv. 3, 4, 5
  • učebnice str. 36, 37 – prohlédnout, pročíst

17.  3.

4. ročník PŘ

 Učebnice str. 38, 39 – prohlédnout, pročíst

Do sešitů: P o l n í   p l o d i n y

(rozdělení): obilniny ,………

 

PS – 20 (celá doplnit)

 

 

Anglický jazyk (Pavla Mašková)

 

Anglický jazyk (Květa Fillerová)

  • dodělejte s pomocí učebnice všechna cvičení v pracovní sešitě do s. 23
  • projděte si cvičení v učebnici s. 20 – 22
  • procvičujte si předložky:

https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/prepositions-place

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/prepositions-place

  • procvičujte si slovní zásobu:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness

  • zahrajte si hru, poslechněte si písničku:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house

a vyplňte k ní  pracovní list 

  • procvičte si nemoci – pracovní list
  • procvičujte libovolná témata s pomocí online pracovních listů (netřeba tisknout, nezapomeňte vždy po vyplnění kliknout na „finish“)

https://www.liveworksheets.com/