Stav bodů 

      Za kolik
Měsíc Za co max. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř.
září úklid třídy 0 0 0 0 0
účast na školním parlametu 0 0 0 0 0
dobrovolné aktivity 0 0 0 0 0
reprezentace třídy a školy 0 0 0 0 0
třídní kronika 0 0 0 0 0
Celkem za měsíc 0 0 0 0 0
říjen úklid třídy 30 20 18 16 15
účast na školním parlametu 5 5 5 5 5
dobrovolné aktivity 5 0 0 0 0
reprezentace třídy a školy 10 10 10 10 10
třídní kronika 0 0 0 0 0
Celkem za měsíc 50 35 33 31 30
Celkem od začátku roku 50 35 33 31 30