Stav bodů 

Měsíc Za co Za kolik
6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř.
únor Z prvního pololetí 168 108 164 181
úklid třídy 7 7 3 7
výzdoba třídy  8 5 8 7
dobrovolné aktivity 10 0 15 5
reprezentace třídy a školy 8 0 5 5
třídní kronika 0 0 0 0
Celkem za měsíc 33 12 31 24
Celkem od začátku roku 201 120 195 205
březen úklid třídy 7 8 3 9
výzdoba třídy  8 4 8 7
dobrovolné aktivity 10 0 10 5
reprezentace třídy a školy 10 0 0 0
třídní kronika 0 0 0 0
Celkem za měsíc 35 12 21 21
Celkem od začátku roku 236 132 216 226
duben úklid třídy 6 7 3 8
výzdoba třídy  8 5 8 6
dobrovolné aktivity 0 0 10 10
reprezentace třídy a školy 8 9 8 8
třídní kronika 0 0 0 0
Celkem za měsíc 22 21 29 32
Celkem od začátku roku 258 153 245 258
květen úklid třídy 7 5 6 9
výzdoba třídy  8 5 8 6
dobrovolné aktivity 15 0 15 15
reprezentace třídy a školy 5 4 10 4
třídní kronika 0 0 0 0
Celkem za měsíc 35 14 39 34
Celkem od začátku roku 293 137 284 292
červen úklid třídy        
výzdoba třídy         
dobrovolné aktivity        
reprezentace třídy a školy        
třídní kronika        
Celkem za měsíc        
Celkem od začátku roku        
  Finále SUT         
Celkem od začátku roku