Stav bodů 

Měsíc Za co max. Za kolik
6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř.
  Celkem za I. Pololetí 0 114 161 142 145
únor úklid třídy 30 10 20 22 8
účast na školním parlametu 5 5 5 5 5
dobrovolné aktivity 5 0 0 0 0
reprezentace třídy a školy 10 0 0 0 0
třídní kronika 0 0 0 0 0
Celkem za měsíc 50 15 25 27 13
Celkem od začátku roku 220 129 186 169 158