Pravidla SUT v roce 2017/2018

 

Proč hrajeme?

Soutěž „Stále utřená tabule“ (SUT) probíhá na škole už několik let a týká se tříd druhého stupně. Původně šlo zejména o zlepšení prostředí ve třídě, udržení pořádku. Ovšem kromě úklidu třídy, který je důležitý pro váš dobrý pocit a pohodlí, je také zapotřebí, abyste se ve škole dobře cítili, dělali něco pro sebe i ostatní, naučili se, že škola není jen o získávání vědomostí, ale také o potkávání se s přáteli, pořádání společných akcí a chuti tvořit a být aktivní. V žihelské škole trávíte polovinu veškerého svého času - je na vás, jak ho prožijete.

V každé třídě druhého stupně máte svého maskota a také dvě barvy, které vás provází čtyřmi zbývajícími roky studia na žihelské škole a označují vás při aktivitách zařazených do soutěže SUT. Během školního roku postupně se svými spolužáky ze třídy bojujete o přidělování bodů od učitelského sboru za „školně-prospěšné“ činnosti. (K tomu slouží školní systém umožňující tvorbu různých akcí, za které lze body do soutěže získat – od vlastních nápadů a aktivit až po klasické školní soutěže mezi jednotlivými třídami, kterých se zúčastní postupně všichni žáci z jednotlivých tříd). Body, které se svou třídou získáte během celého roku, se na konci školního roku sčítají a přinášíte si je do velkého finále, kde poslouží jako základ pro poslední velkou hru.

Barvy a maskoti se dědí, takže po odchodu 9. třídy získá na velkém finále nastupující 6. třída symbolicky jejich barvy i maskota.

 

Pro školní rok 2017/2018 mají tradičně přidělené maskoty a barvy třídy druhého stupně takto:

 

6. třída – maskotem je drak – barvy zelená s bílou (zděděno po loňských deváťácích)

7. třída – maskotem je medvěd – barvy modrá se žlutou  

8. třída – maskotem je  orel – barvy červená s bílou 

9. třída – maskotem je lev – barvy žlutá s černou (na konci školního roku bude maskot předán páťákům) 

 

 

Co a za kolik bodů?

 

ÚKLID TŘÍDY

10 bodů

VÝZDOBA TŘÍDY

10 bodů

DOBROVOLNÉ AKTIVITY

15 bodů

REPREZENTACE TŘÍDY 

A ŠKOLY

10 bodů

TŘÍDNÍ KRONIKA

20 bodů za pololetí

až 45 bodů za měsíc?!

 

Letos třídám přiděluje body paní učitelka Marcela Juhová. Na zasedání parlamentu doneste požadavky na připsání bodů. Plánované akce zapisujte do kalendáře na nástěnce věnované soutěži SUT.

 

 

Od bodů k cenám

1. místo: 6.000 Kč

2. místo: 3.000 Kč

3. místo: 1.000 Kč

 

Výhru není třeba utratit hned, můžete si šetřit celé čtyři roky a pořídit pak něco velkolepého:-).