Zasedání školské rady

Nová školská rada

Dne 11. 12. 2017 byla zvolena nová školská rada ve složení: Ing. Marcela Juhová - zvolena pedagogickými pracovníky Mgr. Vlastimil Šmídl - zvolen pedagogickými pracovníky Martéta Tieslová - jmenovaná zřizovatelem Jana Schönová - jmenovaná zřizovatelem Pavel Vojtěch - zvolen zákonnými zástupci...