Třídy mateřské školy

Pro školní rok 2019/2020 je zapsáno do dvou tříd 35 dětí.

 

1. třída děti 2,5 – 4 leté: "ZAJÍČKOVÉ"

Motto 1. třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

Chci si hrát, 

chci se smát, 

chci si školky užívat. 

Společně vše dokážeme, 

protože se rádi máme.

  • učitelka: Veronika Pulcová
  • vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová
  • asistent pedagoga: Marta Dobřanská

Charakteristika třídy:

V letošním roce 2019/2020 je zapsáno v naší třídě celkem 16 dětí, z toho 13 chlapců a 3 dívky. Jedná se tedy převážně o chlapeckou třídu, věkově smíšenou. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program pod názvem „Zaječí školka“, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání.

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Pavla Bohuslavová a Veronika Pulcová a asistent pedagoga Marta Dobřanská, které spolupracují na programu výchovné a vzdělávací činnosti.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností, jemné a hrubé motoriky a na zdokonalování komunikačních dovedností. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

 

 

2. třída děti 5 – 6 leté: "Včeličky"

Po celý rok nás bude provázet naše motto:

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

 

Charakteristika třídy:

Ve třídě „Včeliček“ je ve školním roce 2019/2020 přihlášeno 19 dětí, z toho je 12 chlapců a 7 dívek.  S odkladem školní docházky jsou ve třídě 3 děti. Jednomu dítěti byla přidělena asistentka, která bude věnovat zvýšenou péči i dalším dvěma dětem s OŠD.

Při své práci vycházíme ze školního vzdělávacího plánu „Společně objevujeme svět“ a ve třídě pracujeme s třídním TVP „Leť včeličko leť, poznávej náš svět“.

V příštím roce by měly všechny děti, kromě jedné dívky, odejít do první třídy ZŠ, proto se snažíme děti vést k většímu soustředění, pozornosti, reakci na pokyn, lepší spolupráci a větší samostatnosti, dodržování domluvených  pravidel  a dokončování činností. Snažíme se, aby děti poznávaly různé výtvarné a pracovní techniky a rozvíjely grafomotorické dovednosti. Dbáme na správné držení tužky a vyžadujeme správné držení lžíce a při stolování použití celého příboru (ne, jen vidličky).

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost a prosociální vztahy.

 

  • učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková
  • asistent pedagoga: Eva Sainerová

 

Fotogalerie: Třídy mateřské školy

/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011244-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011245-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011246-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290801-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290802-jpg2/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290803-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290804-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290807-jpg1/

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464