Třídy mateřské školy

Pro školní rok 2017/2018 je zapsáno do dvou tříd 47 dětí. 

 

1. třída děti 2,5 – 4 leté: "ZAJÍČKOVÉ"

Motto 1. třídy:

Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Chci si hrát, 

chci se smát, 

chci si školky užívat. 

Společně vše dokážeme, 

protože se rádi máme.

  • učitelka: Veronika Pulcová
  • vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová
  • chůva: Marta Dobřanská

Charakteristika třídy:

V letošním roce 2017/2018 je zapsáno v naší třídě celkem 24 dětí ve věku od 2,5 – 4 let, z toho je 17 chlapců a 7 dívek. Jedná se o věkově smíšenou třídu s převahou dětí, které v době nástupu překročily hranici tří let.

Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Cílem celoročního plánu „Zaječí školka“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Provoz třídy je od 7.00 hod. do 16.00 hodin. Třída je umístěna v pavilonu A, je světlá a prostorná, vkusně a tematicky vyzdobena. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky, které poskytují dětem dostatek soukromí při hrách.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěch, respektovat jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

 

2. třída děti 5 – 6 leté: "Včeličky"

Po celý rok nás bude provázet naše motto:

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

 

Charakteristika třídy:

Ve školním roce 2017/2018 dochází do třídy „Včeliček“ celkem 23 dětí, z toho je 13 děvčat a 10 chlapců. Pět dětí zůstalo s minulého roku z důvodu odkladu školní docházky.

Při své práci vycházíme ze školního vzdělávacího programu „SPOLEČNĚ OBJEVUJEME SVĚT“ a ve třídě pracujeme dle třídního vzdělávacího programu „LEŤ VČELIČKO LEŤ, POZNÁVEJ NÁŠ SVĚT“.

Podporujeme a snažíme se rozvíjet u dětí samostatnost, komunikaci, fantazii. Vycházíme vstříc jejich přáním a potřebám. Důraz klademe na základní pravidla slušného chování a stolování. Během dne usilujeme o vzájemnou pomoc mezi dětmi, domluvu a respektování se.

 

  • učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková

 

 

Všechny pedagogické pracovnice mateřské školy mají odborné vzdělání na pedagogických školách, jedna učitelka má ukončené rozšířené studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

 

Fotogalerie: Třídy mateřské školy

/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011244-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011245-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011246-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290801-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290802-jpg2/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290803-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290804-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290807-jpg1/

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289