Třídy mateřské školy

Pro školní rok 2018/2019 je zapsáno do dvou tříd 42 dětí.

 

1. třída děti 2,5 – 4 leté: "ZAJÍČKOVÉ"

Motto 1. třídy:

Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Chci si hrát, 

chci se smát, 

chci si školky užívat. 

Společně vše dokážeme, 

protože se rádi máme.

  • učitelka: Veronika Pulcová
  • vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová
  • chůva: Marta Dobřanská

Charakteristika třídy:

V letošním školním roce 2018/2019 je zapsáno v naší třídě celkem 20 dětí, z toho 19 chlapců a 3 dívky. Jedná se tedy převážně o chlapeckou třídu, věkově smíšenou, s převahou dětí, které v době nástupu překročily věkovou hranici tří let. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program pod názvem „Zaječí školka“, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikativních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Ústřední činností dětí zůstává hra, která provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

 

2. třída děti 5 – 6 leté: "Včeličky"

Po celý rok nás bude provázet naše motto:

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

 

Charakteristika třídy:

Ve třídě „Včeliček“ je ve školním roce 2018/2019 přihlášeno 22 dětí, z toho je 13 dívek a 9 chlapců. S odkladem školní docházky jsou ve třídě 4 děti. 

Při své práci vycházíme ze školního vzdělávacího plánu „Společně objevujeme svět“ a třídního TVP s názvem „Leť včeličko leť, poznávej náš svět.“

Protože jsme třída věkově smíšená a více jak polovina dětí se připravuje na vstup do ZŠ, snažíme se vést děti k většímu soustředění, pozornosti, reakci na pokyn, dodržování domluvených pravidel a dokončování činností. Důraz klademe na rozvoj grafomotorických dovedností a správné držení tužky.

Snažíme se rozvíjet samostatnost, komunikativnost, předčtenářskou gramotnost a prosociální vztahy.

 

  • učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková
  • školní asistent Eva Seinarová

 

Fotogalerie: Třídy mateřské školy

/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011244-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011245-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p1011246-jpg/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290801-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290802-jpg2/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290803-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290804-jpg1/
/album/fotogalerie-tridy-materske-skoly/p8290807-jpg1/

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464