Taneční příměstský letní tábor

Zveme všechny milovníky tance na druhý příměstský taneční tábor. Čeká Tě každý den jiný taneční styl, celodenní výlet, pohybové hry, soutěže, závěrečné vystoupení pro rodiče a mnoho dalšího.

To tu loni bylo a stálo to za to!

Termín konání: 25. 7. - 29. 7. 2022 - číslo tábora - 602 25

Hlavní vedoucí: Ing. Barbora Kroftová
Místo konání: budova DDM Žihle

Cena: 1 000 Kč

Kapacita tábora se bude řídit aktuálními nařízeními, vzhledem k epidemické situaci v daném období.

Informace k pobytu:

  • nástup ráno 8:00 - 8:30 hodin v DDM a odchod domů po 17.00 hodině
  • strava zajištěna 3x denně a pitný režim po celý den
  • dopravu na tábor i zpět si zajišťují rodiče

S sebou: sportovní oblečení, obuv do vnitřních prostor i na ven, lahev na pití.
Podle aktuální situace bychom poslední noc spali v tělocvičně na molitanových matracích v DDM (informace upřesníme).

V ceně je zahrnuto:

  • strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim), pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na výtvarné tvoření a výlet)

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo osobně v kanceláři DDM Žihle.

Platba může být provedena:

   1) Převodem - 193901074/0300

  • specifický symbol - číslo letního tábora
  • variabilní symbol - rodné číslo dítěte

  2) fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu

do 30. 4. 2022 spolu s první částí platby ve výši 500 Kč. Druhá část platby musí být uhrazena nejpozději do 15. 6. 2022. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte a další podrobné informace. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci.

Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí.

Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle