Školní stravování

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. ve znění dalších předpisů.

 • Školní stravování zabezpečuje školní jídelna při Masarykově ZŠ a MŠ v Žihli, čp. 316
 • Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci.
 • Úplata za stravné se v hotovosti hradí do pokladny školní jídelny vždy před začátkem kalendářního měsíce, v němž se dítě, žák bude stravovat. Případný   přeplatek se vrátí při další platbě.
 • Platba PŘEVODEM – ve své bance si nastavíte trvalou platbu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100 k datu 18. 8. na částku kterou si předem domluvíte v kanceláři školní jídelny, kde Vám bude sdělen i variabilní symbol k platbě.
 • Platba INKASEM – ve své bance dáte svolení k inkasu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, limit pro svolení platby si předem domluvíte v kanceláři školní jídelny. 18. 8. inkasuji z Vašeho účtu zálohu 700 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného a školného za červen následujícího roku. Doplatek se inkasuje k 11. červenci. V dalších měsících se stravné inkasuje zpětně k 11. dni následujícího měsíce  (za září 11. 10., za říjen 11. 11.)    
 • Děti v mateřské škole, žáci základní školy a zaměstnanci hradí výši finančního normativu na nákup potravin. Cizí strávníci hradí cenu potravin, ostatní provozní náklady a přiměřený zisk.
 • Nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení strávníka, ze školního stravování.
 • Jídlo konzumují žáci, děti, v provozovně školní jídelny. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze vydat jídlo do vlastních nádob.
 • Jídlo se přihlašuje, odhlašuje do 14.00 hodin předcházejícího dne, v naléhavém případě do 8.00 hodin ráno daného dne.
 • Oběd se vydává cizím strávníkům v době od 11.00 do 11.30 hod. Jídlo konzumují ve výdejně nebo si ho odnášejí ve vlastních nádobách. Strava je určena k okamžité spotřebě.
 • Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Každé z jídel je poskytováno nejvýše jednou denně, podle délky pobytu dítěte v MŠ. Přesnídávka se vydává ve třídě v 8.30 hod., oběd ve výdejně od 11.30 do 12.00 hod. a svačina ve třídě v 14.30 hodin.
 • Oběd se vydává ve dnech školního vyučování pro žáky školy a zaměstnance ve výdejně v době od 11.45 do 14.00 hodin.
 • Dozor ve výdejně zajišťují učitelé ZŠ a vychovatelka ŠD podle vyvěšeného rozpisu. Žáci se ve výdejně chovají slušně a dbají pokynů dozoru a zaměstnanců školní jídelny. Nevhodné chování je důvodem k vyloučení ze školního stravování.
 • Stížnosti na kvalitu jídla a další nedostatky školního stravování přijímá vedoucí školní jídelny.

 

Vnitřní řád školní jídelny platí od 1. 9. 2019

 

 

Vnitřní řád ke stažení ZDE.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464