Změna e-mailu: 

  druzina@zs-zihle.cz  

Školní družina

Motto : Hrajeme si každý den

 

1. Základní informace

Naše školní družina má 2 oddělení s kapacitou 75 žáků pro I. až V. třídu. 

1. oddělení (1. + 2. třída); 2. oddělení (3., 4. a 5. třída)

 

Místnost je vybavena a zařízena jako herna pro odpočinek i relaxaci. Prostředí si zdobíme vlastnoručně zhotovenými výrobky. Budoucím prvňáčkům vyrábíme drobné dárky k zápisu.

 

Podnikáme výlety, vycházky do okolí, pořádáme nejrůznější akce - vánoční besídku, karneval, na které zveme i rodiče. Pro svou práci využíváme i dalších prostor školy - tělocvičny, školní knihovnu, cvičnou kuchyňku, hřiště.

 

2. Provozní doba

Do ranní družiny mohou docházet i ostatní žáci, kteří dojíždí autobusem.

 

Odchody na oběd:

 

Poplatek za školní družinu je stanoven částkou:

a)   120 Kč měsíčně za 1 žáka

b)     40 Kč měsíčně pouze při ranní docházce

 

3. Vnitřní řád

Žáci se řídí „Řádem školní družiny“, učí se zde žít s ostatními v kolektivu, spolupracovat, tolerovat se navzájem.

Při úrazu či nevolnosti okamžitě kontaktujeme rodiče.  

Při tvorbě plánů se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plány jsou děleny do tematických týdnů – spolupráce s třídními učiteli je na dobré úrovni, navazuji na probírané učivo formou zábavných her.

Vnitřní řád ŠD

 

4. Přihlášky

Žáci se přihlašují na základě tzv. „písemné přihlášky“, pokud žák odchází v jinou dobu, než má uvedeno na přihlášce, musí odevzdat písemnou žádost od rodičů s podpisem a datumem.  

Rodiče, kteří si osobně vyzvedávají své dítě, zazvoní u hlavního vchodu a vyčkají příchodu dítěte.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

1. Nic neničím                                                                                             

2. Nikomu neubližuji

3. Nekřičím

4. Nezapomínám zdravit

5. Neskáču druhým do řeči

6. Neříkám sprostá slova

7. Neběhám po místnosti

8. Nehoupu se na židli

9. Nemluvím při jídle

10. Nehraji si s mobilem 

11. Opatrně pracuji s nůžkami

 

ŠVP ŠD

Vychovatelka: Viola Kašparová

kasparova@zs-zihle.cz

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464