Putovní příměstský letní tábor

Název tábora: PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ

Termín tábora: 18. 7. - 22. 7. 2022, číslo tábora - 602 24

Hlavní vedoucí: Bc. JITKA MIKUTOVÁ

Program tábora:

  • každý den ráno sraz na vlakovém nádraží a společný odjezd vlakem
  • program zaměřen na cestování po zajímavostech v okolí
  • odpoledne společný návrat vlakem do Žihle a odchod domů

VZHLEDEM K ROZDÍLNÝM CENÁM JEDNOTLIVÝCH VÝLETŮ JE TŘEBA DÍTĚ PŘIHLÁSIT NA CELÝ TÝDEN.

Cena tábora zahrnuje dopravu vlakem tam i zpět, vstupné + pedagogický dozor. Strava a pitný režim po celou dobu tábora vlastní.

Kapacita tábora se bude řídit aktuálními nařízeními, vzhledem k epidemické situaci v daném období.

Platba může být provedena:

  1) Převodem - 193901074/0300

  • specifický symbol - číslo letního tábora
  • variabilní symbol - rodné číslo dítěte

  2) fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu nejpozději do 30. 4. 2022 spolu s první částí poplatku ve výši 500 Kč. Druhou část poplatku je třeba vyřídit do 15. 6. 2022. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. V červnu Vám budou zaslány podrobné informace s časy odjezdů a příjezdů a s potřebnými formuláři. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor a dostanou možnost náhradníci.

Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle