Zdravé zuby

Ve školním roce 2009/2010 se naše škola zařadila do výukového programu "Zdravé zuby". Tento program podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Česká stomatologická komora jej ocenila pečetí stomatologické komory. Základním cílem je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Učitelé I. stupně program zařadili zejména do předmětů prvouka, přírodověda a to do tematických celků týkajících se zdraví člověka. Žáci plní postupně úkoly ve svých pracovních listech. Dalším úkolem dětí je navštívit svého zubního lékaře za účelem preventivní prohlídky. Lékař potvrdí návštěvu na soutěžní kartičce, kterou rodiče (nebo tř. učitelé) odešlou. Děti tak mohou vyhrát i hodnotné ceny. www.zdravezuby.cz

Jiřina Kovařovská

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464