Září

Body za první měsíc soutěže byly přiděleny. Na prvním místě jsou sedmáci následováni osmičkou a devítkou. Benjamínek soutěže 6. třída se zatím rozkoukává a zaostává jedenáct bodů za sedmáky.

Sedmáci mají nejlépe vyzdobenou třídu, osmička získala maximum bodů za reprezentaci školy zejména díky účasti ve sportovních soutěžích. Nelze nezmínit zlatého Martina Nováka v přespolním běhu.

Třídy analyzovaly bodové zisky, zjistily své silné a slabé stránky a vrhly se do organizování soutěží.

Deváťáci vedou v úterý odpoledne kroužek florbalu a osmáci ve čtvrtek minifotbal.

Zde je seznam zatím vyhlášených akcí jednotlivými třídami:

·         od 10. října do 10. listopadu probíhá soutěž o nejhezčí podzimní obrázek, soutěž vyhlásila 6. třída

·         17. října organizovala 7. třída turnaj ve vybíjené

·         od 19. října do 31. října soutěžíme o nejhalloweenskou výzdobu třídy s deváťáky

·         20. října vyhlásila 9. třída jako již tradičně soutěž o nejdelší vánoční řetěz, soutěž probíhá 

          do 22. prosince

·         24. října jste si „zadýňovali“ s osmičkou

·         1. listopadu sestaví 7. třída opičí dráhu pro nižší stupeň

·         10. listopadu pořádá 6. třída taneční soutěž

Bližší informace k soutěžím naleznete na plakátech vylepených u šaten a ochotně vám je podají organizační týmy.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464