Zapojení Masarykovy ZŠ a MŠ v Žihli do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

 Zapojení Masarykovy ZŠ a MŠ v Žihli do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Naše škola se stala od září 2013 po dobu dvou let partnerem středních škol Plzeňského kraje – Gymnázia a Střední odborné školy Plasy a Střední školy Kralovice při realizaci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Žáci naší školy budou podle předem stanovených harmonogramů navštěvovat výše uvedené střední školy, kde se v rámci badatelských dnů a workshopů seznámí a prakticky si vyzkouší novinky z oblasti fyziky, biologie a chemie.

Část těchto aktivit bude prováděna na středních školách v rámci dopoledního vyučování, zbývající volnočasové aktivity budou probíhat na středních školách v odpoledních hodinách. S žáky naší školy bude vždy vyslán pedagogický pracovník, který nad nimi bude vykonávat dohled. U vybraných žáků druhého stupně požádáme jejich zákonné zástupce o vyplnění přihlášky a podepsání souhlasu se zapojením do projektu.

Zapojením do tohoto projektu mohou žáci a celá naše škola jen získat. Veškeré náklady (doprava, lektoři, použití přístrojů, materiály, …) jsou pro naše žáky zdarma. Škola má k dispozici (vypůjčením od SŠ) měřící přístroje – např. stavebnice robotiky, senzory pro měření veličin, které může využívat při praktických cvičeních především v hodinách fyziky. Praktické cvičení jako opravy v dílnách a svařování mohou žáky přivést ke studiu oboru, o kterém dříve ani neuvažovali.

Zapojení základních škol z okolí do projektu se středními školami ukazuje na velmi dobrou spolupráci, která mezi námi již léta funguje a to především při výběru dalšího studia pro žáky našich základních škol.

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464