Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis k povinné školní docházce – zápis do první třídy

V souladu s opatřením k zápisu, které vydalo MŠMT – příloha zde, přistupujeme k tomuto řešení ohledně zápisů do naší ZŠ pro školní rok 2021/2022 takto:

Na stránkách školy je ke stažení  žádost o přijetí dítěte. Zákonný zástupce žádost vyplní, připojí kopii rodného listu dítěte – není povinné, ale ulehčuje to situaci při zadávání dat do matriky. Způsob podání žádosti zvolí pro něho nejvýhodnější.

Žádost je možné vyzvednout ve vestibulu školy v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby…

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

V případě osobního podání navrhujeme úřední hodiny školy pondělí, středa, pátek od 9:00 do 12:00 v ředitelně školy v termínu 1. dubna až 30. dubna 2021.

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o přijetí a zveřejní přijaté žáky pod jejich registračními čísly na místech pro dálkový přístup – do 15. května 2021.

Osobní setkání se zapsanými dětmi proběhne po ukončení mimořádných opatření.

V případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky pro své dítě a nemá dosud doporučení školského poradenského zařízení, podá žádost o odklad povinné školní docházky umístěnou v příloze a ředitelka školy přeruší řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

ZŠ2021_04_03_FIN_03_kor_fin.pdf
Postup k zápisu do 1. roč.pdf

Žádost o OŠD 2021.pdf
Žádost o přijetí dítěte k PŠD 2021.pdf

Kritéria Zápis 2021.pdf

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464