Zahájení školního roku 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Škola zahájí svoji činnost v plném rozsahu a v souladu s doporučeními MŠMŤ a MZd - viz příloha ZDE.

Před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti a použití roušek.

Vstup žáků 2. - 9. ročníku proběhne pod dohledem třídních učitelů a asistentů v 8:00. Žáci budou seznámeni s hygienickými pokyny.

Žáci 1. ročníku zahajují svoji povinnou školní docházku v 10:00. Samozřejmostí je účast zákonných zástupců žáků a jejich nejbližších. Dezinfekční zařízení jsou k dispozici, roušky dospělých doprovodů jsou na volbě každého zúčastněného.

S přáním klidného začátku školního roku

Mgr. Hana Baborová

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464