Výzva č. 57

Výzva č. 57

Ve školním roce 2015/2016 se naše základní škola zapojila do výzvy č . 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva č. 57 byla vyhlášena v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla blíže zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků, rozvoj komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém, německém či francouzském jazyce. Díky získané podpoře z OP VK mohla škola v rámci šablony č. 1 (Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy) vybavit školní dílny novým nářadím a pomůckami. Projekt byl zahájen 1. 9. 2015 a ukončen 31. 12. 2015

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464