Výzva č. 56

Výzva č. 56

Ve školním roce 2015/2016 se naše základní škola zapojila do výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Díky získané podpoře z OP VK mohla škola v rámci šablony č. 1 (Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti) vybavit knihovnu ve čtenářské dílně přibližně pěti sty novými knihami a dvaceti audio knihami. Další oblastí, kterou naše škola vyhodnotila jako nejpotřebnější, byla výuka cizích jazyků. V rámci šablony č. 2 (Zahraniční jazykový kurz pro učitele) byla na dvoutýdenní jazykový kurz do skotského Edinburghu vyslána vyučující Anglického jazyka. Realizace celého projektu začala 1. 7. 2015 a byla ukončena 31. 12. 2015.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464