Volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci, protože se v listopadu uskuteční volby do školské rady z řad zákonných zástupců, žádám Vás o návrh kandidátů.
Navržený kandidát dá najevo svůj zájem formou zaslaného e-mailu na adresu: reditelna@zs-zihle.cz, kde uvede své jméno, příjmení, titul,
bydliště. 

Uzavření nabídek je 30. 10. 2020.

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464