Finále SUT

Celý rok třídy druhého stupně bojovaly jako lvi o body do soutěže SUT. Žáci jezdili na závody, pečlivě uklízeli a zdobili třídu, pořádali soutěže a hry pro své spolužáky, účastnili se internetových soutěží, přispívali do časopisu Žihadlo, vedli si třídní kroniku, tvořili webové stránky svých tříd, účastnili se školních i mimoškolních akcí a pomáhali všem, kdo to potřeboval. 

Úžasnou zprávou je fakt, že letos jsme do bodových hodnocení mohli zařadit zbrusu novou aktivitu – dobrý skutek. Proveden ne pro pochvalu, známku nebo body, ale prostě jen tak, pro dobrý pocit – protože někdo potřeboval pomoc. Deváťáci v Plzni zachránili staré paní peněženku, když se velmi neohroženě pustili za zlodějkou, sedmáci pomáhali roztlačovat nepojízdné auto a šesťáci poctivě vrátili nalezenou peněženku. 

Soutěž SUT nefunguje jen kvůli hlavní ceně (i když finanční hotovost určená na třídní výlet je lákavá), ale zejména ke stmelení třídního kolektivu. A to se letos podařilo měrou vrchovatou. Závěrečné finálové klání, které poprvé a s přehledem vedla paní učitelka Šikýřová, proběhlo v pátek 22. června. Jednotlivé třídy se utkaly v několika disciplínách – žáci prokazovali znalosti týkající se jejich školy i obce, kde se nachází; mozkové závity procvičili při hádání předmětů; zasmáli se při šarádách a pořádně se zpotili při stavbě věže. Nejočekávanější disciplínou však bylo (jako obvykle) vystoupení jednotlivých tříd. 

Žáci si mohli připravit libovolnou prezentaci své třídy. Hranice nebyly stanoveny, a proto mohli žáci zapojit svou fantazii a kreativitu. Při nácviku docházelo k rozbrojům, dohadům a třenicím – a zde se právě tříbily charaktery, tužily přátelské svazky a zejména cvičila schopnost dělat kompromisy. Porota hodnotila kritickým okem nejen originalitu a koukatelnost, ale také to, jestli byla třída schopna zapojit všechny žáky. Dokáží se stmelit a fungovat jako tým, když je to potřeba? První vystoupení šesťáků ukázalo, že i ti nejmladší to zvládli. Jejich vtipná soutěž s předváděním písniček pobavila celé osazenstvo malé tělocvičny. Při následujícím vystoupení sedmáků, jejichž vysvětlení celé zapeklité situace okolo Sněhurky obsáhlo i šmouly, trpaslíky a čarodějnici, už někteří smíchy i brečeli a sedmáci odcházeli za zaslouženého neutuchajícího potlesku. Po krátké přestávce jsme se již těšili na vystoupení osmičky, tentokrát jsme se dozvěděli, jak to vlastně bylo s Romeem a Julií. Osmáci pojali svou hru velkolepě – nechyběly perfektní kostýmy, taneční číslo, polibek ani samotný Shakespeare. Závěrečné výborně secvičení vystoupení deváťáků bylo onou pověstnou třešničkou na dortu. Devítka se důstojně rozloučila se svou almou mater, dojala přítomné a slavnostně předala svůj znak medvěda nástupcům – žákům páté třídy, kteří ho již netrpělivě očekávali. 

A kdo že to vlastně vyhrál? Velice zaslouženě devátá třída, následována osmou, sedmou a konečně šestou třídou. (Vypadá to, že v SUTu vyhrávají ti nejstarší, ale není tomu vždy tak. Stačí si vzpomenout na loňskou devítku, která vyhrála dvakrát po sobě). Ale to nebylo to nejdůležitější. Všichni jsme si finále užili, pobavili se a ocenili snahu ostatních. Pokud by příští rok soutěže proběhl v podobném duchu, byli bychom spokojeni. 

Děkuji všem žákům za maximální nasazení během roku i při finále, Tereze Kubrtové za pomoc, obci Žihle za poskytnutí ceny v rámci rozpočtu školy, ředitelce Haně Baborové za pozitivní přístup, objektivní porotě ve složení Eva Urbanová, Vlaďka Kimlová a Martina Křivánková, vtipné moderátorce Janě Šikýřové, dokumentátorům Vlastimilu Šmídlovi a Milanu Palátovi, DDM Radovánku a paní Kozové za taneční vystoupení dívek, panu Hahnovi za pracné zatemnění tělocvičny a Jiřímu Bláhovi za pomoc s vystoupením 9. třídy. I když jsme malá škola, dokážeme velké věci!

K. Fillerová

 

Fotogalerie: Finále SUT

/album/fotogalerie-tocnik/p1010125-jpg2/
/album/fotogalerie-tocnik/p1010133-jpg1/
/album/fotogalerie-tocnik/p1010139-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220008-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220020-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220023-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220045-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220055-jpg1/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220056-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220064-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220069-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220071-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220072-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220074-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220075-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220080-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220088-jpg1/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220091-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220093-jpg1/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220098-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220103-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220106-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220108-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220114-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220115-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220118-jpg1/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220128-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220143-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220145-jpg/
/album/fotogalerie-tocnik/p6220156-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464