Mini-Plzeň 2015 (13. 7. – 17. 7. 2015)

Mini-Plzeň 2015 (13. 7. – 17. 7. 2015)

Název tábora: Mini-Plzeň 2015 město dětí

Termín: 13. 7. – 17. 7. 2015 
Hlavní vedoucí – Jitka Mikutová
Číslo  tábora – 602 21
 
Přihláška na tábor: PŘIHLÁŠKA

 

Cena tábora: 750 Kč za pětidenní tábor (zahrnuje 5 x dopravu do Plzně a zpět, MHD, pedagogický dozor a organizační poplatek).

 

Kapacita každého tábora je 15 míst včetně vedoucích. Přihlásit můžete své dítě osobně nebo telefonicky v kanceláři DDM Žihle. Strava a pitný režim po celou dobu tábora vlastní.

 

Program tábora:

Každý den ráno sraz na vlakovém nádraží a společný odjezd vlakem do Plzně. Po celý den zapojení do projektu Mini – Plzeň 2015 – aktivity dle vlastního výběru. Odpoledne společný návrat vlakem do Žihle a odchod domů.

 

V dočasně vystavěném městě budeme mít svoje zázemí ve výtvarné dílně, kterou budeme pro ostatní účastníky provozovat v tomto projektu. Bude to vymezený prostor se stoly a židlemi, kde pedagog DDM Žihle bude tvořit se všemi účastníky a naše děti zde budou mít stále rezervováno určitý počet míst pro vyrábění a budou zde mít své věci pod kontrolou. Po objektu se budou pohybovat samostatně a volit si aktivity dle svého zájmu. My budeme pouze dohlížet na jejich bezpečnost a pomáhat jim, pokud bude třeba. Mimo objekt se dostanou pouze s pedagogickým dozorem.

 

Platba může být provedena:

  • převodem na č. ú. 193901074/0300 (specifický symbol - číslo letního tábora, variabilní symbol - rodné číslo dítěte)
  • fakturou
  • složenkou
  • hotově v kanceláři DDM Žihle

 

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu nejpozději do 30. 4. 2015 spolu s první částí poplatku ve výši 300,- Kč. Druhou část poplatku je třeba vyřídit do 30. 5. 2015. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

 

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Začátkem června Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře a s potřebnými formuláři. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do konce měsíce května bez řádné domluvy, nebude s ním počítáno na tento tábor, dostanou možnost náhradníci. 

 

PŘIHLÁŠKA NA MINI-PLZEŇ V TERMÍNU 13. 7. - 17. 7. 2015: PŘIHLÁŠKA                                                       

  Bc. Jitka Mikutová

                                                                               vedoucí DDM Žihle

 

CO JE TO PROJEKT MINI-PLZEŇ 2015?

 

Mini-Plzeň 2015 se bude konat od 29. 6. do 17. 7. 2015 ve velké hale TJ Lokomotivy Plzeň na Slovanech. Dočasně město vystavěné z kulis je podobné opravdovým městům. Děti zde postupně rozvíjí městský život v součinnosti s městským úřadem, univerzitou, úřadem práce, bankou, řemeslnými dílnami, restaurací, kinem, zahradnictvím atd. Tady děti vaří, píší, tancují, natáčí filmy, staví domy, vyřizují objednávky, hrají divadlo, podnikají, jezdí taxíkem, chodí k volbám, spravují své město.

Toto je společná charakteristika přibližně 200 Měst dětí, které se konají po celém světě. Děti se v prostou modelového města mohou svobodně pohybovat, rozhodovat, rozvíjet vlastní iniciativu a samostatnost. Spolu s ostatními dětmi a dospělými tvoří, zkoumají a experimentují podle své fantazie, představ a zkušeností ze života.

Více informací k této akci najdete na www.miniplzen.eu nebo www.facebook.com/MiniPlzen.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464