Provoz základní školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli předkládá řešení vzdělávání žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 v soul
adu s aktualizovanou metodikou (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019 2020) vydanou MŠMT, aktualizovanou 27. 5. 2020 – viz příloha.

Pro vzdělávání žáků 2. stupně v době od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 byla zvolena možnost konzultací ve venkovní enviromentální učebně školy a vždy po předchozí dohodě s třídním učitelem. Jedná se o možnost – ne povinnost.

Výuka on-line je prioritní a pokračuje v zaběhnutém režimu – viz příloha dopisu ministra.

Dne 30. 6. 2020 bude žákům předáno vysvědčení v budově školy, ale vždy podle předchozího rozpisu, který stanoví třídní učitel. Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněné čestné prohlášení – viz příloha. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Čestné prohlášení

Dopis MŠMT
Ochrana zdraví aktualizace
 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464