Provoz pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Provoz základní školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli předkládá řešení vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 v souladu s metodikou (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019 /2020) vydanou MŠMT – viz příloha.

Vzdělávat se v budově školy je možnost – ne povinnost. Výuka on-line je prioritní a pokračuje v zaběhnutém režimu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. 2020 nejlépe písemnou formou a musí vyplnit čestné prohlášení – viz příloha.

Žáci 1. - 5. ročníku naší školy budou rozděleni do smíšených skupin v maximálním počtu 15 žáků ve skupině. 1 skupina nerovná se 1 ročník školy. Vzdělávání budou provádět učitelé z domova on-line formou a bude se přenášet prostřednictvím interaktivní tabule do tříd. Dopolední vzdělávání provádí asistentky pedagoga podle instrukcí učitele, odpolední vzdělávání zabezpečují pedagogové volného času z DDM Raketa Žihle. Školní jídelna vaří. Provoz je zabezpečen v souladu s metodikou.

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Dokument Ochrana zdraví

Čestné prohlášení

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464