PROVOZ DDM RAKETA ŽIHLE

         Provoz DDM Žihle bude nejdříve zahájen od 1. 7. 2020 táborovou činností. Jednotlivé kroužky pro děti i dospělé svoji činnost zahájí až od nového školního roku. Důvodem je přesun pedagogů od 25. 5. z domu dětí do základní školy pro zabezpečení dohledu nad výukou dětí prvního stupně.

 

        Táborová činnost se uskuteční pouze příměstskou formou (ráno nástup a večer odchod) a to od 1. 7. do 17. 7. 2020.

Podrobné informace k letním táborům budou ve vývěskách, na webu nebo k zaslání na požádání na Váš email.

 

       Vrácení zaplacených poplatků (jejich poměrné části za březen až červen) za pravidelnou činnost lze vyčerpat dvěma způsoby:

1 – vrácením na bankovní účet

2 – převodem na první pololetí nového školního roku

      Sdělte nám prosím, jakou formu čerpání využijete.

 

Kdo neměl zaplaceny poplatky na druhé pololetí, tak bude muset doplatit poměrnou část za měsíc únor. O výši částky k doplacení budete informováni sms na Váš mobilní telefon.

Platbu proveďte pouze převodem na účet – 193901074/0300.

 

Výrobky dětí z výtvarných a keramických kroužků si můžete vyzvednout osobně v DDM v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020. V tyto uvedené dny pouze v čase 9.00 – 11.00 a 14.00 až 18.00 hodin. Mimo uvedené datum nebo čas nebudeme k zastižení.

 

 

Bc. Jitka Mikutová vedoucí DDM Žihle

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464