Příměstský letní tábor

Příměstský letní tábor

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI,

ŽIHLE 178, 331 41 KRALOVICE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽIHLE, ŽIHLE 65, tel.: 725 548 256, email: ddm@zs-zihle.cz

 

PŘÍMĚSTSKÝ LT  - PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ

 

8. 7. – 12. 7. 2019 - hlavní vedoucí – Iveta Letová, číslo  tábora – 602 20

Program tábora:

Každý den ráno sraz na vlakovém nádraží a společný odjezd vlakem. Program zaměřen na cestování po výletech do okolí. Odpoledne společný návrat vlakem do Žihle a odchod domů.

Pondělí 8. 7.

HVĚZDÁRNA PRAHA

250 Kč

Úterý 9. 7.

RODINNÉ MUZEUM HRAČEK NÝŘANY

150 Kč

Středa 10. 7.

LANOVÉ CENTRUM KLATOVY + MUZEUM

200 Kč

Čtvrtek 11. 7.

SVÍČKÁRNA LITICE

160 Kč

Pátek 12. 7.

MUZEUM MARIÁNSKÁTÝNICE  +  KRALOVICE

150 Kč

 

CELKEM

910 Kč

VZHLEDEM K ROZDÍLNÝM CENÁM JEDNOTLIVÝCH VÝLETŮ JE TŘEBA DÍTĚ PŘIHLÁSIT NA CELÝ TÝDEN.                                                                    Cena tábora zahrnuje dopravu vlakem tam i zpět, vstupné + pedagogický dozor. Strava a pitný režim po celou dobu tábora vlastní. Kapacita tábora je min. 10 dětí a max. 20 dětí. 

Platba může být provedena:

  • převodem – 193901074/0300 – specifický symbol - číslo letního tábora, variabilní symbol - rodné číslo dítěte
  • fakturou nebo hotově v kanceláři DDM Žihle

UPOZORNĚNÍ!

           Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu nejpozději do 30. 4. 2019 spolu s první částí poplatku ve výši 500 Kč . Druhou část poplatku je třeba vyřídit do 15. 6. 2019. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

       Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Začátkem června Vám budou zaslány podrobné informace s časy odjezdů a příjezdů a s potřebnými formuláři. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do poloviny června bez řádné domluvy, nebude s ním počítáno na tento tábor, dostanou možnost náhradníci.  

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Bc. Jitka Mikutová

vedoucí DDM Žihle

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464