PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR V BUDOVĚ DDM

 

Název tábora: „Popletené pohádky“

 

Termín konání: I. - 1. 7. – 3. 7. 2020 – číslo  tábora – 602 20

                           II. - 7. 7. – 10. 7. 2020 – číslo tábora - 602 21

Hlavní vedoucí – Bc. Jitka Mikutová

 

Místo konání: 

budova DDM Žihle - Kapacita: 20 míst

 

Informace k pobytu:

I., II. Pouze bez noclehu – nástup ráno mezi 8.00 hodin a 9.00 hodinou a odchod domů mezi 17.00 a 18.00 hodinou. Strava zajištěna 3x denně a pitný režim po celý den. Dopravu na tábor i zpět si zajišťují rodiče.

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo pomocí emailu.

 

Program tábora:

  • celotáborová hra na dané téma
  • výtvarné tvoření a sportovní vyžití
  • turistika do okolních lesů

 

Cena tábora:

I. – 650,- Kč (zahrnuje stravu 3 x denně, pitný režim, pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na výtvarné tvoření a výlety).

II. – 850,- Kč (zahrnuje stravu 3 x denně, pitný režim, pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na výtvarné tvoření a výlety).

I. + II. - 1300,- Kč – pokud Vaše dítě přihlásíte na oba tábory.

 

Platba může být provedena:

  • převodem - 193901074/0300 – specifický symbol - číslo letního tábora, variabilní symbol - rodné číslo dítěte
  • fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

 

UPOZORNĚNÍ!

      Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu

do 30. 5. 2020 spolu s první částí platby ve výši 300,- Kč. Druhá část platby musí být uhrazena nejpozději do 20. 6. 2020. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

       Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Následně Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci.                                                                                     

            Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí.   

Přihláška ke stažení ZDE.

                                                               Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle 

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464