PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR V BUDOVĚ DDM - CESTA DO PRAVĚKU

Název tábora: „CESTA DO PRAVĚKU“

Termín konání: I. - 1. 7. – 2. 7. 2021– číslo  tábora – 602 20

                            II. - 7. 7. – 9. 7. 2021 – číslo tábora - 602 21

                            III. – 1. 7. – 9. 7. 2021 – číslo tábora – 602 22

Hlavní vedoucí – IVETA LETOVÁ

 

Místo konání: budova DDM Žihle - Kapacita: 10 míst

 

Informace k pobytu:

I., II., III. -  Pouze bez noclehu – nástup v pracovní dny ráno mezi 8.00 a 9.00 hodinou a odchod domů mezi 17.00 a 18.00 hodinou. Strava zajištěna 3x denně a pitný režim po celý den. Dopravu na tábor i zpět si zajišťují rodiče.

Přihlásit můžete své dítě telefonicky nebo pomocí emailu.

 

Program tábora:

-        celotáborová hra na dané téma

-        výtvarné tvoření a sportovní vyžití

-        turistika do okolních lesů

 

Cena tábora:

I. – 500,- Kč (zahrnuje stravu 3 x denně, pitný režim, pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na výtvarné tvoření a výlety).

II. – 750,- Kč (zahrnuje stravu 3 x denně, pitný režim, pedagogický dozor, organizační poplatek, materiál na výtvarné tvoření a výlety).

III. - 1000,- Kč – pokud Vaše dítě přihlásíte na oba tábory.

 

Platba může být provedena:

-        převodem - 193901074/0300 – specifický symbol - číslo tábora, variabilní symbol - rodné číslo dítěte (bez lomítka)

-        fakturou (zašlete včas fakturační údaje)

 

UPOZORNĚNÍ!

      Přihlášku na tábor je nutné odevzdat do DDM Žihle na výše uvedenou adresu

do 30. 4. 2021 spolu s první částí platby ve výši 500,- Kč. Druhá část platby musí být uhrazena nejpozději do 30. 5. 2021. Na přihlášku vyznačte způsob platby.

       Po odevzdání vyplněné přihlášky dostanete potvrzení o přijetí dítěte. Následně Vám budou zaslány podrobné informace spolu s návrhem seznamu věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem letním táboře. Pokud nebude provedena platba za Vaše dítě do stanoveného termínu, nebude s ním počítáno na tento tábor, a dostanou možnost náhradníci.                                                                                     

            Storno poplatky (odhlášení dítěte) se řídí platnou vnitřní směrnicí. 

PŘIHLÁŠKA LT v DDM I. a II...doc                                          

Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle               

 

                                                     

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464