Příměstské letní tábory

Pro letošní rok jsme si připravili dva příměstské letní tábory. První pro děti ze Žihle a okolí v termínu 7. 7. – 10. 7. 2015 a druhý pro děti z Mladotic a okolí v termínu 13. 7. – 17. 7. 2015. Některé děti využily možnost obou táborů.

První týden jsme navštívili ZOO Plzeň, kde jsme pozorovali nejrůznější zvířátka a netradičně prošli pavilonem Madagaskar s ukázkou krmení opiček. Dále jsme se podívali do Techmánii Plzeň, kde si děti vyzkoušely, jak silný může být vítr, zda samy sebe snadněji vytáhnou pomocí jedné či více kladek, mohly si sáhnout na Van de Graafův generátor, zjistit jaké vlastnosti má tekutý dusík a spoustu dalších zajímavostí. Koncem týdne jsme začali jezdit do Mini Plzně, městečka ve městě, kam jsme jezdili i celý další týden.

Byl to projekt podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konal se v České republice poprvé a to v Plzni v rámci projektu Plzeň – Evropské město kultury 2015. Děti se zde chovaly jako „dospěláci“. Každý den děti chodily do zaměstnání - pracovaly v řemeslných dílnách, v komunálních službách, v truhlárně, na poště, v bance, v restauraci, volily si svého starostu, měly svou univerzitu, televizní zpravodajství, vydávaly každý den noviny a jako město pořádaly spoustu akcí. Za to vše dostávaly výplatní šeky, které si navzájem proplácely v bance. Děti dostávaly tzv. MPK – miniplzeňské koruny, za které mohly navštěvovat kino, divadlo, obchodní dům, v restauraci si mohly dát jídlo, mohly se ubytovat v hotelu, svézt se tramvají nebo taxi a vyzkoušet spoustu dalších lákadel jako v reálném životě.

Poslední den, který děti prožily v Mini Plzni, byl zpestřen slavnostním uzavřením městečka. Každé stanoviště si připravilo svůj pokřik a symbol, který představoval to, co se zde tvořilo. Řemeslné dílny např. vyrobily obří papírové nůžky, obchodní dům se uzamkl velkým klíčem, hudební akademie nám zahrála do kroku, banka zase rozdávala miniplzeňské koruny apod. Po uzavření všech stanovišť se všechny děti shromáždily na parkovišti vedle budovy a společně vytvořily ze svých těl obří nápis MINI-PLZEŇ a začaly vypouštět bubliny z bublifuků.

Uzavřením Mini-Plzně skončil historicky první projekt miniměsta v České republice a už teď se všichni těšíme na další.

Cestování každý den do Plzně a zpět bylo vzhledem k opravdu letnímu počasí hodně vysilující, ale i přesto jsme si to všichni náramně užili a naučili se hodně nového.    

S přáním hezkého zbytku léta se Vámi loučí Iveta, Jitka a DDM Raketa Žihle.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464