Pokyny ŘŠ ohledně provozu základní školy od 4. 1. 2021

V souladu s NV ČR a na základě informací MŠMT viz příloha, nastupují do školy prezenčně pouze 1. a 2. ročník - viz pokyn v příloze. Ostatní ročníky se učí distančně podle rozvrhu stanoveného vyučujícími, tak jak tomu bylo na podzim 2020. Distanční vzdělávání je POVINNÉ pro všechny žáky. 
Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464