Pokyny ŘŠ k nástupu 1. a 2. třídy

Pokyny ŘŠ k nástupu 1. a 2. třídy

 • žáci nastupují ve středu 18. 11. 2020
 • doprava školním autobusem je zajištěna takto:
 • ranní doprava okruh směr Mladotice – zařizují rodiče – již bylo telefonicky zařízeno paní Kašparovou – OÚ Žihle
 • ranní doprava okruh směr Blatno – školní autobus podle jízdního řádu – tedy v 7:20 z Malměřic
 • odpoledne odjezd každý den ve 14:00 hodin a nastoupí najednou žáci z obou okruhů
 • případné dotazy zodpoví paní Kašparová – OÚ
 • výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září – TV se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (dle doporučení MŠMT), zpěv se nevyučuje – učitelé zařadí jiné činnosti
 • žáci mají po celou dobu roušky
 • větrání bude probíhat v souladu s pokynem MŠMT – 5 minut o každé přestávce a 5 minut o každé vyučovací hodině – zabezpečí asistenti pedagoga
 • konec vyučování také podle rozvrhu
 • školní družina funguje odděleně pro 1. třídu zajišťuje paní Viola Kašparová v místnosti ŠD; pro 2. třídu zajišťuje paní Iveta Letová v kmenové třídě 2. ročníku
 • ranní družina funguje též odděleně
 • odpolední družina má provoz do 16:00 hodina vždy v oddělených prostorách
 • žáci 1. a 2. třídy se nepromíchávají a nesetkávají
 • odvod do školní jídelny zajišťují paní vychovatelky ŠD – opět podle rozvrhu – žáci se ve školní jídelně nepotkávají
 • školní jídelna funguje v souladu s doporučeními MŠMT – případné informace sdělí vedoucí ŠJ paní Kočíncová
 • případné dotazy zodpoví třídní učitelé a ředitelka školy

dopis PM info k 18.11.pdf
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.pdf
 

Vypracovala Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464