Pokyny ŘŠ k nástupu od 30. 11. 2020

 • žáci 1. stupeň, 9. ročník a rotačně zbylé ročníky 2. stupně (v našem případě 6. a 7. ročník (lichý týden) nastupují v pondělí 30. 11. 2020; 8. ročník distanční vzdělávání (sudý týden)
 • doprava školním autobusem je zajištěna v souladu s platným rozvrhem a platným jízdním řádem – tedy beze změny
 • výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září – TV se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (dle doporučení MŠMT), HV se vyučuje beze zpěvu
 • hodiny TV na druhém stupni nejsou spojené (6. a 7.; 8. a 9. ročník), ale vyučují se po ročnících
 • žáci mají po celou dobu roušky
 • větrání bude probíhat v souladu s pokynem MŠMT – 5 minut o každé přestávce a 5 minut o každé vyučovací hodině (uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut) – zabezpečí asistenti pedagoga
 • konec vyučování také podle rozvrhu
 • školní družina funguje odděleně pro všechny ročníky a koná se v kmenové třídě žáka; pouze 1. ročník je umístěn v místnosti ŠD – viz rozpis zabezpečení ŠD
 • ranní družina funguje též odděleně
 • odpolední družina má provoz do 16:00 hodina vždy v oddělených prostorách
 • žáci jednotlivých tříd se nepromíchávají a nesetkávají
 • odvod do školní jídelny zajišťují vychovatelky ŠD – opět podle rozvrhu – žáci se ve školní jídelně nepotkávají; 2. stupeň asistenti pedagoga – v souladu s rozpisem
 • školní jídelna funguje v souladu s doporučeními MŠMT – případné informace sdělí vedoucí ŠJ paní Kočíncová
 • případné dotazy zodpoví třídní učitelé a ředitelka školy

 

Vypracovala Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464