Pokyny ŘŠ k nástupu od 12. 4. 2021

Pokyny ŘŠ k nástupu od 12. 4. 2021

 • výuka bude probíhat v souladu se zveřejněnými informacemi na stránkách MŠMT – viz odkaz https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
 • žáci 1. stupeň rotačně, žáci 2. stupně distančně
 • 1. a 2. ročník prezenčně v lichém týdnu – začíná výukou 12. 4. 2021
 • 3., 4. a 5. ročník prezenčně v sudém týdnu – začíná výukou 19. 4. 2021
 • testování žáků, kteří se zúčastní prezenční výuky bude 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • způsob testování – viz testovací diagramy a odkaz na video https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; v tuto chvíli jsou škole k dispozici LEPU testy
 • doprava školním autobusem bude zajištěna - jízdní řád bude upřesněn vzhledem k aktuální situaci
 • výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září – TV se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (dle doporučení MŠMT), HV se vyučuje beze zpěvu
 • žáci mají po celou dobu chirurgické roušky (ne látkové roušky)
 • větrání bude probíhat v souladu s pokynem MŠMT – 5 minut o každé přestávce a 5 minut o každé vyučovací hodině (uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut) – zabezpečí asistenti pedagoga
 • konec vyučování také podle rozvrhu
 • školní družina funguje odděleně pro všechny ročníky a koná se v kmenové třídě žáka; pouze 1. ročník je umístěn v místnosti ŠD
 • ranní družina funguje též odděleně
 • odpolední družina má provoz do 16:00 hodina vždy v oddělených prostorách
 • žáci jednotlivých tříd se nepromíchávají a nesetkávají
 • odvod do školní jídelny zajišťují vychovatelky ŠD – opět podle rozvrhu – žáci se ve školní jídelně nepotkávají
 • školní jídelna funguje v souladu s doporučeními MŠMT – případné informace sdělí vedoucí ŠJ paní Kočíncová
 • žákům budou automaticky přihlášené obědy (dle data nástupu), pokud o obědy nemáte zájem, kontaktujte p. Kočíncovou (odhlašujte nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 13:00)
 • případné dotazy zodpoví třídní učitelé a ředitelka školy

 

Vypracovala Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464