PLATBY ZA KROUŽKY

PLATBY ZA KROUŽKY PROVÁDĚJTE

PŘEVODEM NA ÚČET:

 

ČÍSLO ÚČTU: 193901074/0300

 

VARIABILNÍ SYMBOL: DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE

                                       BEZ TEČEK (PŘ. 14052013)

 

SPECIFICKÝ SYMBOL: ČÍSLO KROUŽKU

                    (UVEDENO PŘED NÁZVEM KROUŽKU V NABÍDKOVÉM LISTU).

 

POZOR!!!                   

POKUD MÁTE PŘEVEDENOU ČÁST POPLATKU Z LOŇSKÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, TAK BUDETE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE POUZE DOPLÁCET.

O VÝŠI DOPLATKU BUDETE INFORMOVÁNÍ FORMOU SMS PO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ZAHÁJENÍ ČINNSOTI KROUŽKU.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464