Projekt Oranžová učebna

Projekt Oranžová učebna

Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli těží z výhod velmi malé školy - nízký počet žáků ve třídách přispívá k příznivému klimatu, umožňuje individuální přístup ve výuce a zaručuje takřka rodinné prostředí. Škola je však nucena se vyrovnávat i s nevýhodami plynoucími z menšího počtu žáků, což je - i přes značnou podporu a pochopení ze strany zřizovatele - zejména omezené množství finančních prostředků a z toho plynoucí nevyhovující materiálové zabezpečení tříd. Jedna z vítaných finančních injekcí, která nám pomůže zkvalitnit výuku fyziky a dalších odborných předmětů, byla naší škole poskytnuta Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Oranžová učebna, jež podporuje vznik či modernizaci školních učeben. V rámci tohoto projektu byla zmodernizována stávající zastaralá učebna, která již naprosto nevyhovovala potřebám žáků ani pedagogických pracovníků. Učebna byla vybavena nově zakoupenými ICT technologiemi, odpovídajícím novým trendům a dalším zařízením, které bude využíváno pro názornou výuku především Fyziky a Technického praktika. S jejich pomocí budou pedagogové vytvářet nové, pro žáky zajímavé výukové materiály. Konkrétně byla pořízena interaktivní tabule, dataprojektor, počítač, lavice a speciální katedra.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskytnutí prostředků na podporu našeho projektu. Doufáme, že nová učebna povede ke zkvalitnění výchovně vzdělávací procesu, zvýší motivaci žáků i pedagogů a podpoří výuku předmětů, jež se v současné době pro svoji náročnost netěší přílišné popularitě. 

Fotogalerie: Projekt Oranžová učebna

/album/fotogalerie-projekt-oranzova-ucebna/dscn9634-jpg/
/album/fotogalerie-projekt-oranzova-ucebna/dscn9638-jpg/
/album/fotogalerie-projekt-oranzova-ucebna/dscn9644-jpg/
/album/fotogalerie-projekt-oranzova-ucebna/dscn9647-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464