Odpovědi paní ředitelky na konkrétní otázky z dotazníku

Vážení rodiče, moc si vážím toho, že jste si našli čas a vyplnili naší škole dotazník ohledně spokojenosti se vzděláváním v době uzavření škol. Jeho zveřejnění bylo již minulý týden na těchto stránkách a já bych nyní přidala odpovědi na Vámi položené otázky. Odpovědi jsem rozdělila do tří skupin.

  1. Pochvalné odpovědi

Nejprve bych zveřejnila poděkování konkrétním učitelům, které jste napsali – jedná se o paní učitelky Maškovou a Vitoušovou.

Samozřejmě je pro nás velkou ctí a potěšením vidět odpovědi typu: „Děkujeme“; „Učení nám takto vyhovuje“; „Chtěla bych Vám všem poděkovat za skvělou práci, kterou v této nelehké době děláte. Není to jednoduché a velice si vážím toho, jak rychle jste dokázali zorganizovat online výuku z domova. Myslím, že by se od Vás ostatní školy mohly učit. Děkuji“; „Online výuka se nám líbí, spolupráce s vyučujícími je výborná.“; „Forma výuky přes MS Teams je naprosto vyhovující. Naše dítě má odpovídající zpětnou vazbu s učiteli a také se pomocí těchto on-line hodin snížil počet domácích úkolů.“, …

To jsou jen některá pochvalná sdělení, která zveřejňujeme a jichž si moc vážíme. Uveřejňujeme je anonymně, i přes to, že jste je podepsali.

  1. Konkrétní dotazy

Dobrý den Vzhledem k použití, dle mého velmi vhodného programu MS Teams, by bylo mnohem vhodnější, aby probíhala normální výuka. Tím myslím od pondělí do pátku dle normálního rozvrhu čemuž dle mého nic nebrání. Jediný rozdíl by byl v tom, že žáci nejsou ve škole, ale připojeni přes počítač, tudíž se učitel může připojit vždy k dané třídě. Žáci by tolik nezameškali, měli by řád a odpadlo by zbytečné plánování hodin a také poněkud nesmyslné zadání úkolů v neděli večer s tím že mají být hotové druhý den ráno.

Odpověď: Není možné vyučovat podle rozvrhu, který je daný za „normálního“ stavu, protože v „nouzovém“ stavu byla zrušena výuka výchov, žáci byli rozděleni do menších skupin, aby bylo možné s nimi u počítače komunikovat – vyvolávat je, ukazovat postupy, kontrolovat, … Dále by byl problém s připojením, protože by to systém nezvládl. A v poslední řadě jsou rodiny, které nedisponují dostatečným ICT vybavením a pokud mají více dětí ve škole, pak je nutné, aby se děti prostřídaly.

Dle dítěte by se toho tolik co doma ve škole neprobralo. Např. matematiku v týdnu před Velikonocemi, tedy 3 vyuč. hod. vypracovávalo celkem 6,5 hod. A to vědělo, co dělá, netápalo a pod dohledem pracovalo. :-) Teamsy jsou super.

Odpověď: Teamsy skutečně pomohly především s možností vysvětlit žákům novou látku (i když jsme neustále nabádáni pouze k opakování a procvičování) a díky ještě dalšímu posunu v zadávání úkolů z naší strany a využívání dalších grafických možností, je dnes výuka hodně podobná výuce ve třídě. Zde hraje důležitou úlohu rodič, který pomáhá svému dítěti při pochopení učiva. Děkujeme

Kromě anglického jazyka vše podstatě zvládáme.

Odpověď: Na otázky ohledně výuka anglického jazyka je nutné sdělit asi toto. Je důležité umožnit dítěti v této době především sluchovou stránku jazyka – tedy využití videí, rozhovorů, filmů. Dále jsou k dispozici on-line učebnice (a to již od září) a pokud je Vaše dítě v nižším ročníku a Vy angličtinu neovládáte, nechte ho chvíli u ICT technologií a ono Vás možná do anglického jazyka zasvětí. Vše „doladíme“ v příštím roce.

 

Myslím, že teď už se množství úkolů hodně uklidnilo. Ač myslím, že za 1 online hodinu denně neproberou žáci tolik, přece jen se od té doby úkolů výrazně ubylo. O to víc mě mrzí začátky, kdy opravdu úkolů bylo neuměrtně moc a pomoc v nedohlednu. Poslední týden si to opravdu sedá. Dcera ale stále opakuje, že chce raději do školy, protože jí chybí kolektiv i učitelé.

Odpověď: Tato situace je pro všechny z nás nová a ani my jsme nevěděli, jak dlouho potrvá, jaká je reálná skladba předmětů a kolik máme zadávat úkolů. Díky Teams a Bakaláři došlo k vyrovnání (ekonomicky řečeno) nabídky a poptávky a dnes nám, stejně jako Vašim dětem chybí jen fyzický kontakt mezi námi, ale to bohužel nejsme schopni ovlivnit.

Upřednostnil bych pro žáky 9.třídy více přípravu na přijímačky, hlavně matematiky. I na úkor jiných předmětů.

Odpověď: Žáci mají již od září přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V tuto chvíli neustále příprava probíhá. Učitelé nabízejí možnost i on-line konzultací. Problém je, že žáci těchto možností nevyužívají. Při umožnění „vpuštění“ deváťáků do školy bylo po telefonické konzultaci s rodiči a žáky rozhodnuto, že jim tento způsob přípravy vyhovuje. On je totiž problém trošku někde jinde. Z počtu 13 žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky se pravidelně účastní výuky 5 žáků. Pak se nedivím, že se rodiče bojí přijímacího řízení svého dítěte – to bych se taky bála.

  1. Osobní otázky

Tyto otázky byly zaměřeny na konkrétní sdělení rodiče, kdy dítě pobývá u druhého z rodičů, a tak není možnost přípravy. Nebo třeba sdělení, že rodič při on-line výuce zasahuje vstupováním do vyučovacího procesu.

Odpověď: Jedná se o sdělení, které my sice víme, ale není v naší moci ho nějak ovlivnit.

  1. Shrnutí

Ještě jednou děkuji všem za vyplnění a napsání vzkazů a vyznačení hvězdiček. I přes to, že nám dal jeden respondent jednu hvězdičku z 10 možných, jsme zjistili, že naši práci a poprání se s koronavirovou výukou děláme dobře, když máme 9 hvězdiček

DĚKUJI Hana Baborová

 

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464