Nová školská rada

Dne 11. 12. 2017 byla zvolena nová školská rada ve složení:

Ing. Marcela Juhová - zvolena pedagogickými pracovníky

Mgr. Vlastimil Šmídl - zvolen pedagogickými pracovníky

Martéta Tieslová - jmenovaná zřizovatelem

Jana Schönová - jmenovaná zřizovatelem

Pavel Vojtěch - zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků

Josef Pírko - zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků

Předsedkyní byla zvolena Jana Schönová.

Školská rada byla seznámena s jednacím řádem školské rady.

Zapsala Jana Schönová - předsedkyně školské rady

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464